Aanmelden als ZPV-lid naar de ZPV-homepage

U kunt lid worden als u particulier bent en als u zonnestroompanelen op het dak van uw woning hebt of wilt. Particulieren zonder eigen zonnestroompanelen kunnen donateur worden. Bedrijven kunnen alleen maar donateur worden en hebben dan geen stemrecht: eerlijk is eerlijk, want we zijn een vereniging van particuliere eigenaren van PV-systemen.

De contributie voor het kalenderjaar 2016 bedraagt € 10,-

Per kalenderjaar is men als lid contributie verschuldigt.

Wij vragen U om bij het invullen van Uw bankrekeningnummer het IBAN nummer te gebruiken.

Vul hieronder uw gegevens in, controleer deze en klik op "Aanmelden als lid".

Op dat moment wordt er een PDF gemaakt (het aanmeldingsformulier) met Uw gegevens, inclusief een machtiging voor het afschrijven van de jaarlijkse contributie. Het kan tot 30 seconden duren voordat U de PDF in Uw browser ziet.

Deze PDF dient U uit te printen, te ondertekenen en per post naar ons antwoordnummer te zenden.

Zodra wij dit aanmeldingsformulier per post hebben ontvangen en uw contributie hebben afgeschreven, sturen wij u een bericht en treedt uw lidmaatschap in werking.

Uw gegevens

Velden met een * in dit formulier zijn verplicht.
Dhr.Mevr.


Watt piek (Wp)

Ja, die wil ik graag ontvangenNee, geen interesse