Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen


Nieuws

18-5-2020 - - - Digitale ALV opnieuw uitgesteld. Nieuwe datum 2 juni.
09-5-2020 - - - Algemene Ledenvergadering op 19 mei a.s. digitaal
13-4-2020 - - - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering verzet naar 19 mei 2020
01-1-2020 - - - Zonnig 2020 toegewenst
20-12-2019 - - - Hoge Raad geeft Urgenda gelijk
13-12-2019 - - - Document gezamenlijke netbeheerders over energietransitie
28-11-2019 - - - Reacties op voorstel Wiebes

MEI

Digitale ALV opnieuw uitgesteld. Nieuwe datum 2 juni.

jaar
18

Aan alle leden

Door een optelsom van factoren, waarvan Corona daar indirect een is, lukt het het bestuur niet alle voorbereidingen voor het houden van een online ALV op tijd gereed te krijgen. We hebben daarom besloten de datum te verplaatsen naar dinsdag 2 juni 2020 (de dag na Pinksteren).
Via een persoonlijke mailing ontvangt u een uitnodiging met de agenda en de jaarstukken en instructies voor de online vergadering. En U ontvangt een aparte mailing met het wachtwoord voor de online vergadering. Volgens de nieuwe planning kunt u op 2 juni vanaf 19:00 inloggen in de vergadering. Om 19:30 stipt willen we de vergadering openen.
Bedankt voor uw begrip dat we opnieuw uitstellen.

a.voe naar het nieuwste berichtMEI

Algemene Ledenvergadering op 19 mei a.s. digitaal

jaar
9

door de Coronacrisis maatregelen die momenteel van kracht zijn, kunnen wij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dit jaar niet op de geplande tijd en op de gebruikelijke wijze organiseren

Vooruitlopend op noodwetgeving die dat mogelijk maakt, wilden wij de Algemene Ledenvergadering dit jaar digitaal organiseren, maar wel op de eerder geplande datum. Door omstandigheden kon deze datum niet gehaald worden en is nu een nieuwe datum vastgesteld en wel op 19 mei a.s. Het is de bedoeling dat de conferentie vanaf 19:00 openstaat, zodat iedereen die dat wil alle benodigde technische voorbereidingen kan treffen en we om 19:30 stipt kunnen beginnen.

Ter voorbereiding kan iedereen die wil deelnemen, alvast een Zoom client voo de pc, laptop, tablet, telefoon, Android, IOS of linux downloaden via http://zoom.us/download, of door een Zoom extensie te installeren voor uw browser of Outlook.

Binnenkort zullen de leden een uitnodiging met de link naar de online ALV ontvangen, alsmede de te behandelen jaarstukken en de agenda. Via een afzonderlijke mailing ontvangt u het wachtwoord om op de ALV in te loggen.

Het spijt ons dat wij langs deze weg geen catering voor u kunnen verzorgen.

f.wld naar het nieuwste berichtAPR

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering verzet naar 19 mei 2020

jaar
13

Door de Coronacrisismaatregelen die momenteel van kracht zijn, kunnen wij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dit jaar niet op de geplande tijd en op de gebruikelijke wijze organiseren.
Vooruitlopend op noodwetgeving die dat mogelijk maakt, willen wij de Algemene Ledenvergadering dit jaar digitaal organiseren, maar wel op de eerder geplande datum van 9 Mei 2020.
Binnenkort zullen de leden een uitnodiging met een link ontvangen, alsmede de te behandelen jaarstukken en de agenda.
Het spijt ons dat wij langs deze weg geen catering voor u kunnen verzorgen

a.voe naar het nieuwste berichtJAN

Zonnig 2020 toegewenst

jaar
1

Al zijn de duurzame ontwikkelingen van 2020 voor ons nog in nevelen gehuld: de ZPV wenst al haar vele honderden leden een gezond en zonnig nieuw jaar toe.

h.srv naar het nieuwste berichtDEC

Hoge Raad geeft Urgenda gelijk

jaar
20

De Hoge Raad heeft vanochtend definitief uitspraak gedaan in de rechtzaak die Urgenda tegen de Staat der Nederlanden had aangespannen wegens onvoldoende inspanningen van onze regering om CO2 uitstoot te verminderen om zo klimaatverandering tegen te gaan. De Staat heeft de verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering zoals extreme hitte en neerslag, de verstoring van eco-systemen en de stijging van de zeespiegel, aldus de voorzitter van de Hoge Raad.

Deze uitspraak heeft consequenties en we zijn heel benieuwd welke maatregelen de regering (c.q. de heer Wiebes en de dames Schouten en van veldhoven) gaat nemen. Voor eind 2020 moet 25% CO2 uitstoot reductie (t.o.v. 1990) zijn gerealiseerd, en we zijn eind 2019 nog lang niet zo ver. 2020 zal bepaald geen saai jaar worden voor bestaande en aanstaande zonnestroomproducenten. Reken maar!

f.wld naar het nieuwste berichtDEC

Document gezamenlijke netbeheerders over energietransitie

jaar
13

De gezamenlijke netbeheerders hebben hun visie op de energietransitie vastgelegd in een glossy rapport. Een digitale kopie daarvan kan hier worden gedownload.

In feite zouden de netbeheerders best geholpen zijn -en willen worden- met opslag capaciteit (accu's) op alle lagen van het net, maar de wettelijke regulering staat hen op dit moment niet toe om overtollige elektriciteit tijdelijk op te slaan. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.

a.voe naar het nieuwste berichtNOV

Reacties op voorstel Wiebes

jaar
28

Tussen 28 oktober en 25 november van dit jaar konden belanghebbenden reageren op het voorstel van minister Wiebes (EZK) om de salderingsregeling gefaseerd af te schaffen. Liefst 66 organisaties, personen en gremia reageerden.

De reacties zijn niet mis. Terwijl de brancheorganisatie tevreden is, zijn de belangenorganisaties van consumenten, huizenbezitters, huurders en zonnestroomcooperaties dat bepaald niet. Met name particulieren zijn zeer teleurgesteld want de rentabiliteit van hun PV systeem wordt bedroevend (in de komende PttP-2019-nr 4 staat een rekenvoorbeeld - we worden er bepaald niet vrolijk van). Men vreest dat de markt voor zonnepanelen bij particuliere huishoudens zal instorten. Huurders zullen stevig meer moeten betalen. Mensen met veel zonnepanelen en een warmtepomp gaan helemaal inleveren. Men maakt zich ook zorgen over de "redelijke prijs" voor aan het net teruggeleverde zonnestroom. Wat is "redelijk" als de APX negatieve stroomprijzen rekent - wat in de zomer gaat gebeuren? Tot slot moeten de energieleveranciers kromtrekkende toeren uithalen in de transitieperiode als men maar een deel van de zonnestroom mag salderen over een deel van het contractjaar.

U leest de reacties op reacties op "Omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers" - Overheid.nl

f.wld naar het nieuwste bericht
De complete verzameling van alle nieuws-berichten vanaf 1 januari 2009 vindt U in het Archief.
doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie