Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen


Nieuws

26-6-2019 - - - Nieuwe strooifolder en Actie werving nieuwe leden
27-4-2019 - - - Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 mei 2019 in Harderwijk
26-4-2019 - - - Goed nieuws voor onze leden! Saldering blijft voorlopig tot 2023.
27-3-2019 - - - Zonnepanelen huren?
26-2-2019 - - - Capaciteitsproblemen Enexis in delen van Drenthe en Overijssel
06-1-2019 - - - Update terugvragen BTW over zonnepanelen aangeschaft vóór 2015
06-1-2019 - - - Zonnige groet

JUN

Nieuwe strooifolder en Actie werving nieuwe leden

jaar
26

Het is al meermalen gezegd. Hoe meer leden, hoe beter minister Wiebes naar ons luistert. Om de daad beter bij het woord te voegen hebben wij een nieuwe strooifolder laten drukken. Degenen die op de Algemene Ledenvergadering van 11 mei zijn geweest hebben al met de strooifolder kennisgemaakt. We hebben ook een ledenwerf actie bedacht. U kunt ook meedoen! Het moet toch lukken minstens 1-4% van de bezitters van zonnepanelen tot onze leden te mogen rekenen? Het aantal zonnepanelen op de daken is het afgelopen jaar met tientallen procenten gegroeid, dus er moet potentieel zijn.

Deelnemen aan de actie werving nieuwe leden

  1. U bestelt een pakket folders door € 2,50 over te maken naar de penningmeester van de ZPV, als bijdrage in de verzendkosten. U vermeldt bij de overschrijving "folders" en uw lidnummer of naam en postcode. Daarvoor krijgt u een pakket folders van bijna 2 kg. Daar zitten ruim 200 folders in.
  2. U verspreidt de folders onder potentiële nieuwe leden in uw omgeving of in uw netwerk, en vraagt hen, u te vermelden als zij zich als lid aanmelden.
  3. Van ieder nieuw lid dat zich aanmeldt dankzij U gaat € 1 naar u. Dus bij 3 nieuwe leden die u noemen hebt u al uw investering terugverdiend.
  4. Iedere paar maanden maken we de balans op. Degene die de meeste nieuwe leden inbrengt krijgt een leuk extraatje.
In de volgende PttP laten wij u weten, hoeveel nieuwe leden er al zijn bijgekomen.

a.voe naar het nieuwste berichtAPR

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 mei 2019 in Harderwijk

jaar
27

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 mei 2019 in Centrum California , Deventerweg 2a, 3843 GD Harderwijk. De locatie ligt op ca 10 minuten loopafstand van het station en heeft voldoende parkeerplaatsen.

Agenda

10:30Ontvangst met koffie
11:00Formele deel ALV. Het bestuur legt rekening en verantwoording af over het in 2018 gevoerde beleid, en u hebt gelegenheid het voorgenomen beleid over de periode 2020-2022 bij te sturen. De leden krijgen binnenkort een uitnodiging met de jaarstukken.
12:30Lunch met broodjes
13:30Introductie over twee zonneparken in de omgeving. We gaan carpoolend achtereenvolgens naar Rantrime en Benipark
13:45Bezichtiging Rantrime (726 zonnepanelen)
14:15Bezichtiging Benipark (1804 zonnepanelen)
14:45Terugkeer in Centrum California waar de koffie klaar staat.
15:00Lezing "Wat betekent de energietransitie voor de burger?"
Spreker is professor Dr Ir Vianney Koelman (TUE)
16:30Afsluiting met drankje

Wij hopen op een grote opkomst. Voor de excursie en de presentatie wordt ook het publiek uit de regio van harte uitgenodigd.

a.voe naar het nieuwste berichtAPR

Goed nieuws voor onze leden! Saldering blijft voorlopig tot 2023.

jaar
26

In een nieuwe kamerbrief heeft minister Wiebes bekend gemaakt dat de salderingsregeling voor zelfopgewekte energie voorlopig tot 2023 wordt verlengd. Nadat eerder al was bekend gemaakt dat het voornemen deze regeling per 2020 te vervangen door een zgn. terugleversubsidie, per 1 januari 2020 niet haalbaar is, en daarom invoering naar 2021 zou worden verschoven, is nu besloten het oorspronkelijke plan van zijn voorganger minister Kamp te handhaven.

In het nieuwe plan van minister Wiebes zal in de periode 2023-2031 het energiebelastingdeel van de teruggeleverde energie geleidelijk tot 0 worden afgebouwd. Dat betekent dat u tot 2023 energiebelasting betaalt over de netto geleverde energie en vanaf 2031 over de bruto geleverde energie. Het begrip terugleversubsidie is daarmee van de baan. Saldering van de kale energieprijs met BTW blijft wel gehandhaafd volgens dit plan.

Voorwaarde voor de uitvoerbaarheid van dit plan is dat vanaf 2023 iedereen beschikt over een meter die afname en teruglevering van elektriciteit afzonderlijk kan registreren. De aloude Ferrarismeter zal volgens dit plan per 1 januari 2023 worden verboden. Een daartoe strekkend wetsvoorstel zou dan uiterlijk 1 januari 2021 van kracht moeten worden, zodat de netbeheerders dan nog twee jaar de tijd hebben om alle resterende Ferrarismeters te vervangen. In tegenstelling tot wat sommige nieuwsberichten beweren, wordt de zgn. slimme meter NIET verplicht. Het blijft ook na januari 2023 toegestaan een digitale meter zonder mogelijkheid tot aflezing op afstand te blijven gebruiken.

a.voe naar het nieuwste berichtMRT

Zonnepanelen huren?

jaar
27

Onder de naam Zelfstroom is een nieuwe speler actief die zonnepanelen te huur aanbiedt en voorspiegelt dat u zonder investering de voordelen van zonneënergie kunt genieten.
Na een eerste calculatie lijkt het er vooral op dat de voordelen voor hen zijn. Immers u betaalt een vaste huurprijs, en de besparing op elektriciteit hangt af van hoe gunstig uw dak ligt en hoeveel de zon gaat schijnen. Kortom het financiële risico ligt volledig bij u, en het rendement bij hen.

Na 10 jaar kunt U de panelen overnemen voor € 60 /stuk. Wat U over 10 jaar voor evenveel Wp aan nieuwe panelen zou moeten betalen is waarschijnlijk aanzienlijk minder. Over de omvormer wordt helemaal niet gesproken, maar statistisch gaat die 11-12 jaar mee.
Ook wordt nergens gesproken over de gevolgen van de plannen van het ministerie om de salderingsregeling af te schaffen en de gevolgen voor uw huurcontract. Het is de vraag of u in aanmerking komt voor een terugleversubsidie indien U niet zelf eigenaar bent van de zonnepanelen.

Wij zijn benieuwd voor welke doelgroep het huren van zonnepanelen een beter alternatief is dan het zelf investeren, in combinatie met energiebespaarlening en het terugvragen van de BTW. Hier vindt U de brochure van Zelfstroom. Indien u reeds met Zelfstroom in zee bent gegaan, horen wij graag over uw ervaringen.

.

a.voe naar het nieuwste berichtFEB

Capaciteitsproblemen Enexis in delen van Drenthe en Overijssel

jaar
26

Langs verschillende kanalen bereikten ons berichten dat in delen van Drenthe en Overijssel beperkingen zouden bestaan voor het aansluiten van zonnepanelen op het net. Wij vroegen Enexis om uitleg en kregen van hen bij monde van Rian Everts de volgende reactie:

U heeft enkele vragen over de transportschaarste. Graag informeer ik u.
Kleinverbruikersaansluiting (t/m 3x80 A)
De consumenten of bedrijven die een kleinverbruikersaansluiting hebben kunnen hier gewoon zonnepanelen op plaatsen. Tot 55 kW is er geen probleem en verwachten wij deze ook niet. De opgewekte elektriciteit wordt eerst gevoed aan de binnen-installatie, waardoor deze weinig tot geen (grote) invloed op het elektriciteitsnetwerk hebben.
Grootverbruikersaansluiting (vanaf 3x100 A)
Als er een groot zonnepark of windpark (i.c.m. SDE+ subsidie) gerealiseerd gaat worden dan wordt er een aanvraag ingediend bij mijnaansluiting.nl. Hier wordt een capaciteitstoets uitgevoerd, waarbij de klant dan te horen krijgen of deze wel of niet kan worden gerealiseerd. Wij kunnen niet garanderen dat er altijd aangesloten kan worden.
Ik vertrouw erop u volledig te hebben geïnformeerd.

Wanneer u ervaringen hebt die strijdig zijn met bovenstaande, horen wij dat graag van u

Op de vragen, waar precies wel of niet transportschaarste heerst, en wanneer dat is opgelost, kregen wij geen antwoord.

a.voe naar het nieuwste berichtJAN

Update terugvragen BTW over zonnepanelen aangeschaft vóór 2015

jaar
6

Vlak voor nieuwjaar verschenen alarmerende berichten dat particulieren er voor 1 januari 2019 bij moesten zijn om nog BTW terug te kunnen vragen op zonnepanelen aangeschaft voor 2015.
LET OP! Er zijn veranderingen, en het terugvragen van BTW op 'oude' systemen gaat veranderen. Volgens onze interpretatie gaat de Belastingdienst in 2019 en verder de '6-maandsregel' hanteren. Deze regel houdt in dat u tot 1 juli a.s. de tijd zou hebben om BTW terug te vragen op zonnepanelen die in 2018 of eerder zijn gekocht.
Voor het laatste nieuws op dit terrein, zie btwterugvragenzonnepanelen.nl

f.wld naar het nieuwste berichtJAN

Zonnige groet

jaar
6

De ZPV wenst al haar leden en hun dierbaren een zonnig, gezond en duurzaam 2019 toe.

h.srv naar het nieuwste bericht
De complete verzameling van alle nieuws-berichten vanaf 1 januari 2009 vindt U in het Archief.
doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie