Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen


Nieuws

01-12-2017 - - - Tsjernobyl wordt zonnepark
12-10-2017 - - - Salderingsregeling verdwijnt mogelijk in 2020
28-8-2017 - - - Algemene LedenVergadering ZPV 2017
19-8-2017 - - - Nieuwste 'Power to the People' naar de ZPV-leden
12-8-2017 - - - Omvormers beveiligen tegen hacken
13-7-2017 - - - Saldering verlengd tot 2023
21-6-2017 - - - Verhoogd aircogebruik makkelijk opgevangen door zonnestroom

DEC

Tsjernobyl wordt zonnepark

jaar
1

reactor 4 van de Tsjernobyl-centrale - foto: Bubamara In 1986 ontplofte de kernreactor van de Russische entrale in Tsjernobyl. De wijde omgeving van de centrale is door de nucleaire straling niet meer geschikt voor bewoning, landbouw of bosbouw. Er liggen nog wel veel elektriciteitskabels van de centrale. Deze combinatie van goedkoop land, herbruikbare infrastructuur en overvloedig zonlicht vormt een prima basis voor grootschalige zonneparken. De Oekrainse overheid probeert hiervoor investeerders te trekken middels goedkope grond en hoge vergoedingen voor de geproduceerde stroom. Vorig jaar is bovendien een grote 'kap' over de reactor geplaatst; die moet de omgeving beter tegen straling beschermen.

Binnenkort gaan de Chinese bedrijven Golden Concord (GCL) en China National Complete Engineering beginnen met de bouw van een zonnepark van 1 GWp in de omgeving van Tsjernobyl. Ook het Duitse hernieuwbare energiebedrijf Enerparc en de Oekraïense Rodina Energy Group starten nu met een park. Dat zal aanvankelijk slechts 1 MWp groot zijn, maar gaandeweg moeten groeien naar 100 MWp. De investeerders ontvangen tot 2030 een degelijke 15 eurocent per geleverde kWh.

Inmiddels doet het Franse bedrijf Engie SA een projectstudie; die moet uiteindelijk leiden tot een zonnepark dat wederom 1 GWp aan duurzaam geproduceerd vermogen moet opleveren.

Links: artikelen in fluxenergie.nl en Newsweek

h.srv naar het nieuwste berichtOKT

Salderingsregeling verdwijnt mogelijk in 2020

jaar
12

In het regeerakkoord 2017-2021 is een passage opgenomen over de Salderingsregeling van teruggeleverde zonnestroom. Deze regeling is belangrijk voor de rentabiliteit van PV systemen bij particulieren. In het regeerakkoord staat:

"De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden..

Hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien is nog niet bekend, maar in de tweede zin staat dat de middelen gelijk blijven. Bij een toenemend aantal zonnestroomsystemen kan dit niet anders betekenen dan minder subsidie per systeem. De vergoeding gaat dus waarschijnlijk omlaag als deze plannen werkelijkheid worden.

f.wld naar het nieuwste berichtAUG

Algemene LedenVergadering ZPV 2017

jaar
28

Zaterdag 26 augustus vond de jaarlijkse Algemene LedenVergadering van de ZPV plaats. Deze keer kwamen ca. 25 deelnemers bij elkaar in het mooie bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, aan het Noordereinde in 's Graveland.

Na de opening door Doeko Hekstra leidde spreker Vincent van Hoegaerden ons door zijn gefundeerde visie op de rol van warmte (-opslag) in de energietransitie naar duurzaamheid. Hij deed dat bewogen, aan de hand van de uitgewerkte 'casus Eindhoven'. Van de presentatie is hier een samenvatting te bekijken.

In het verenigingsdeel van de ALV rapporteerde o.a. de kascommissie; na de presentatie van hun goede werk werden Floris Wouterlood en Ron Altena bereid gevonden om de klus in het komende boekjaar wederom voor hun rekening te nemen. Ook de jaarverslagen van het bestuur werden door de ALV eenstemmig goedgekeurd.

De aanwezigen bevestigden tenslotte de nieuwe taakverdeling binnen het bestuur; deze is te vinden op de Home-pagina.

h.srv naar het nieuwste berichtAUG

Nieuwste 'Power to the People' naar de ZPV-leden

jaar
19

de nieuwste uitgave, augustus 2017Er is weer een gloednieuwe uitgave verschenen van ons ledenblad 'Power to the People'.

Daarin wordt stilgestaan bij het programma van de Algemene Ledenvergadering op 26 augustus, en de twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor. Verder is er aandacht voor de status van het 'salderen', komt het thema 'van het gas af' uitgebreid aan bod en leest U meer over de opslag van decentraal opgewekte energie.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, verstuurt de vereniging per e-mail een link naar de online uitgave, een pdf-document. Mocht U als lid deze mail niet hebben ontvangen, meld dit dan s.v.p. via onze contact-pagina op deze website.


h.srv naar het nieuwste berichtAUG

Omvormers beveiligen tegen hacken

jaar
12

In diverse media verscheen vorige week het bericht dat omvormers van PV-installaties potentieel doelwit voor hackers waren. De krantenkoppen logen er niet om: Ict-lek zonnepanelen mogelijk bedreigend voor Europese stroomvoorziening (de Volkskrant) en Lek zonnepanelen kan tot stroomuitval leiden (Telegraaf).

De berichten baseren zich op een onderzoek van ICT-beveiliger Willem Westerhof, werkzaam bij het Haarlemse beveiligingsbedrijf ITsec. Hij heeft een beveiligingslek in bepaalde omvormers ontdekt. Daardoor is het volgens hem in principe mogelijk om massaal en gelijktijdig PV-installaties uit te schakelen. De stroomvoorziening in Europa kan daardoor in de problemen komen of zelfs regionaal ineenstorten.

Het onderzoek van Westerhof concentreerde zich op modellen van het Duitse merk SMA, wereldwijd een van de grootste fabrikanten. Zoals vele moderne omvormers hebben ook deze modellen de optie om metingen door te geven via WiFi (internet) of BlueTooth (korte afstand). Dat maakt andersom de apparaten ook kwetsbaar, zeker als er slordig met wachtwoorden wordt omgegaan: vaak is het standaard wachtwoord ingesteld op een combinatie zoals 0000. Vaak beseft de gebruiker niet eens dat de omvormer door anderen te benaderen is. Fabrikant SMA legt de verantwoordelijkheid duidelijk neer bij de gebruiker; die moet zorgen dat zijn - persoonlijke of bedrijfs- netwerk veilig is.

Westerhof noemt enkele scenario's die tot massieve 'hacks' kunnen leiden, met bijbehorende dreiging voor het Europese elektriciteitsnet: brute force-aanvallen om wachtwoorden te achterhalen, geheime superwachtwoorden van de fabrikant die voor alle omvormers gelden, of het via virussen installeren van slapende malware die op commando alle besmette omvormers platlegt. Volgens een woordvoerder van Economische Zaken staat het ministerie over het rapport van Westerhof in contact met netbeheerder Tennet en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Er zullen 'maatregelen worden genomen als blijkt dat dit noodzakelijk is'.

Intussen is het voor elke eigenaar van zonnepanelen met (moderne) omvormers hoe dan ook zinvol om de handleiding erbij te halen en een goed wachtwoord in te stellen...

Links: artikel in de Volkskrant en Telegraaf.

h.srv naar het nieuwste berichtJUL

Saldering verlengd tot 2023

jaar
13

Tot 2023 bijft de salderingsregeling voor zelf opgewekte zonnestroom bestaan. Dat heeft demissionair minister Kamp van EZ gisteren bekend gemaakt. Daarmee geeft hij uitvoering aan de aangenomen motie van de Kamerleden Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).

In zijn brief aan de Tweede Kamer bevestigt de minister dat hij de burger meer zekerheid wil geven. Die moet kunnen rekenen op een acceptabele terugverdientijd voor zijn investering in een PV-installatie. De voorlopige regeling geldt tot de einddatum van het Energieakkoord dat in 2023 afloopt.

De minister heeft de huidige regeling laten evalueren door het Energie Onderzoekcentrum Nederland. Het ECN heeft bovendien vier varianten onderzocht van saldering en subsidie. Een toekomstig kabinet moet daarover beslissen. Interessant is het argument van Kamp voor het gekozen tijdpad naar een nieuwe regeling:

Voor de uitvoerbaarheid van alle onderzochte hervormingsvarianten is het noodzakelijk dat de kleinverbruiker over een meter beschikt die aan het net teruggeleverde en van het net afgenomen elektriciteit afzonderlijk kan meten. Daarom ligt een overgang naar een hervormingsvariant pas voor de hand op het moment dat een digitale meter grootschalig aanwezig is. Naar verwachting beschikt op 1 januari 2020 minimaal 80% van de huishoudens over een slimme meter. ... zal ik inzetten op verdere aanbieding van slimme meters in de periode tot 2023.
Links: De brief van minister Kamp, ook te vinden via rijksoverheid.nl.

h.srv naar het nieuwste berichtJUN

Verhoogd aircogebruik makkelijk opgevangen door zonnestroom

jaar
21

In zonnige warme streken, zoals in Zuid-Europa, Californië en Australië, is de productie van zonnestroom buitengewoon goed gesynchroniseerd met het in gebruik hebben van airconditioners. Zonnetje schijnt, airco aan. Zo is de situatie op dit moment ook in ons land. Dagen achtereen felle zonneschijn, hoge temperaturen, en airco's zijn gewoon niet aan te slepen. Toch is het niet nodig om, zoals het vroeger ging, er een kolencentrale bij te schakelen. Volgens Eneco ligt er op dit moment zo veel vermogen aan zonnepanelen in ons land (ongeveer 2.5 GWp) dat het meerverbruik van airconditioners niet hoeft te worden opgevangen door extra vermogen in grote elektriciteitscentrales bij te schakelen. De zonnepanelen in ons land doen het werk vanzelf. Zie: Productie Nederlandse zonnepanelen naar recordhoogte: niveau ruim drie energiecentrales.

f.wld naar het nieuwste bericht
De complete verzameling van alle nieuws-berichten vanaf 1 januari 2009 vindt U in het Archief.
doorzoek ZPV-site@ZPV_nl op Twitter
ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie