Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen


Nieuws

12-8-2017 - - - Omvormers beveiligen tegen hacken
13-7-2017 - - - Saldering verlengd tot 2023
21-6-2017 - - - Verhoogd aircogebruik makkelijk opgevangen door zonnestroom
03-3-2017 - - - Sommige slimme meters onbetrouwbaar
19-1-2017 - - - Grootste zonnepark van Nederland geopend
03-1-2017 - - - Zonnig en vredig 2017
18-12-2016 - - - Salderingsregeling blijft voorlopig

AUG

Omvormers beveiligen tegen hacken

jaar
12

In diverse media verscheen vorige week het bericht dat omvormers van PV-installaties potentieel doelwit voor hackers waren. De krantenkoppen logen er niet om: Ict-lek zonnepanelen mogelijk bedreigend voor Europese stroomvoorziening (de Volkskrant) en Lek zonnepanelen kan tot stroomuitval leiden (Telegraaf).

De berichten baseren zich op een onderzoek van ICT-beveiliger Willem Westerhof, werkzaam bij het Haarlemse beveiligingsbedrijf ITsec. Hij heeft een beveiligingslek in bepaalde omvormers ontdekt. Daardoor is het volgens hem in principe mogelijk om massaal en gelijktijdig PV-installaties uit te schakelen. De stroomvoorziening in Europa kan daardoor in de problemen komen of zelfs regionaal ineenstorten.

Het onderzoek van Westerhof concentreerde zich op modellen van het Duitse merk SMA, wereldwijd een van de grootste fabrikanten. Zoals vele moderne omvormers hebben ook deze modellen de optie om metingen door te geven via WiFi (internet) of BlueTooth (korte afstand). Dat maakt andersom de apparaten ook kwetsbaar, zeker als er slordig met wachtwoorden wordt omgegaan: vaak is het standaard wachtwoord ingesteld op een combinatie zoals 0000. Vaak beseft de gebruiker niet eens dat de omvormer door anderen te benaderen is. Fabrikant SMA legt de verantwoordelijkheid duidelijk neer bij de gebruiker; die moet zorgen dat zijn - persoonlijke of bedrijfs- netwerk veilig is.

Westerhof noemt enkele scenario's die tot massieve 'hacks' kunnen leiden, met bijbehorende dreiging voor het Europese elektriciteitsnet: brute force-aanvallen om wachtwoorden te achterhalen, geheime superwachtwoorden van de fabrikant die voor alle omvormers gelden, of het via virussen installeren van slapende malware die op commando alle besmette omvormers platlegt. Volgens een woordvoerder van Economische Zaken staat het ministerie over het rapport van Westerhof in contact met netbeheerder Tennet en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Er zullen 'maatregelen worden genomen als blijkt dat dit noodzakelijk is'.

Intussen is het voor elke eigenaar van zonnepanelen met (moderne) omvormers hoe dan ook zinvol om de handleiding erbij te halen en een goed wachtwoord in te stellen...

Links: artikel in de Volkskrant en Telegraaf.

h.srv naar het nieuwste berichtJUL

Saldering verlengd tot 2023

jaar
13

Tot 2023 bijft de salderingsregeling voor zelf opgewekte zonnestroom bestaan. Dat heeft demissionair minister Kamp van EZ gisteren bekend gemaakt. Daarmee geeft hij uitvoering aan de aangenomen motie van de Kamerleden Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).

In zijn brief aan de Tweede Kamer bevestigt de minister dat hij de burger meer zekerheid wil geven. Die moet kunnen rekenen op een acceptabele terugverdientijd voor zijn investering in een PV-installatie. De voorlopige regeling geldt tot de einddatum van het Energieakkoord dat in 2023 afloopt.

De minister heeft de huidige regeling laten evalueren door het Energie Onderzoekcentrum Nederland. Het ECN heeft bovendien vier varianten onderzocht van saldering en subsidie. Een toekomstig kabinet moet daarover beslissen. Interessant is het argument van Kamp voor het gekozen tijdpad naar een nieuwe regeling:

Voor de uitvoerbaarheid van alle onderzochte hervormingsvarianten is het noodzakelijk dat de kleinverbruiker over een meter beschikt die aan het net teruggeleverde en van het net afgenomen elektriciteit afzonderlijk kan meten. Daarom ligt een overgang naar een hervormingsvariant pas voor de hand op het moment dat een digitale meter grootschalig aanwezig is. Naar verwachting beschikt op 1 januari 2020 minimaal 80% van de huishoudens over een slimme meter. ... zal ik inzetten op verdere aanbieding van slimme meters in de periode tot 2023.
Links: De brief van minister Kamp, ook te vinden via rijksoverheid.nl.

h.srv naar het nieuwste berichtJUN

Verhoogd aircogebruik makkelijk opgevangen door zonnestroom

jaar
21

In zonnige warme streken, zoals in Zuid-Europa, Californië en Australië, is de productie van zonnestroom buitengewoon goed gesynchroniseerd met het in gebruik hebben van airconditioners. Zonnetje schijnt, airco aan. Zo is de situatie op dit moment ook in ons land. Dagen achtereen felle zonneschijn, hoge temperaturen, en airco's zijn gewoon niet aan te slepen. Toch is het niet nodig om, zoals het vroeger ging, er een kolencentrale bij te schakelen. Volgens Eneco ligt er op dit moment zo veel vermogen aan zonnepanelen in ons land (ongeveer 2.5 GWp) dat het meerverbruik van airconditioners niet hoeft te worden opgevangen door extra vermogen in grote elektriciteitscentrales bij te schakelen. De zonnepanelen in ons land doen het werk vanzelf. Zie: Productie Nederlandse zonnepanelen naar recordhoogte: niveau ruim drie energiecentrales.

f.wld naar het nieuwste berichtMRT

Sommige slimme meters onbetrouwbaar

jaar
3

Vandaag berichtte Een Vandaag dat naar schatting 850.000 slimme meters een hoger verbruik kunnen registreren dan werkelijk aan stroom wordt geconsumeerd.

Men vroeg zich niet af of teruggeleverde stroom op dezelfde manier wordt 'behandeld' als inkomende stroom.

U kunt vanaf 6 maart 2017 op de website van Netbeheer Nederland checken of uw slimme meter tot de verdachte partij behoort.

Bericht afkomstig van Een Vandaag

f.wld naar het nieuwste berichtJAN

Grootste zonnepark van Nederland geopend

jaar
19

het PV-park bij DelfzijlIn Delfzijl is het grootste zonne-energiepark van Nederland in gebruik genomen. Op een oppervlakte van dertig hectare (ruim 60 voetbalvelden) staan 116400 zonnepanelen, goed voor een elektrisch vermogen van 30 MWp.

Het park is van het Duitse energieconcern Wirsol. Dat levert de stroom aan de Nederlandse partner Eneco. Bijna achtduizend huishoudens kunnen zodoende van groene stroom worden voorzien. De aanlegkosten beliepen zo'n 40 miljoen Euro.

Delfzijl overtreft nu het zonnepark van Ameland, tot nu het grootste van Nederland. Maar Delfzijl wordt over enige tijd weer voorbij gestreefd door Zeeland. Daar staat de bouw van een zonnepark met 140000 zonnepanelen gepland.

h.srv naar het nieuwste berichtJAN

Zonnig en vredig 2017

jaar
3

Bestuur en redactie van de Zonnestroom Producenten Vereniging wensen U een vredig en zonnig 2017. Opdat - aangezwengeld door het vertrouwen in blijvende saldering - de groei van het PV-vermogen op de Nederlandse daken wederom records zal breken. Aan de ZPV-leden zal het niet liggen.

h.srv naar het nieuwste berichtDEC

Salderingsregeling blijft voorlopig

jaar
18

Afgelopen dinsdag (13 december 2016) werd in de Tweede Kamer een motie vrijwel kamerbreed aangenomen waarin het kabinet vriendelijk doch dringend wordt verzocht de voor PV bezitters uiterst belangrijke salderingsregeling voor zonnestroom onvervaard voort te zetten. De tekst van de aangenomen motie luidde als volgt:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen, overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie, en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.

De motie is in typisch Haags politiek Tweede-Kamerjargon, want het laat tóch een kiertje open naar afknabbelen van de regeling. In ieder geval een opsteker voor zonnepaneelbezitters en zeer speciaal voor hen die overwegen zonnepanelen aan te schaffen.

f.wld naar het nieuwste bericht
De complete verzameling van alle nieuws-berichten vanaf 1 januari 2009 vindt U in het Archief.
doorzoek ZPV-siteZPV op Twitter
ZPV-dakenPrijs van ruwe olie