Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen

Nieuws

26-3-2024 - - - Aankondiging Jaarvergadering ZPV 2024
27-9-2023 - - - ZPV dringt door tot Tweede Kamer
04-9-2023 - - - Jetten gedwongen tot nadenken over particuliere zonnepanelen
21-8-2023 - - - Themadag ZPV in november over 'kennisdelen'
19-8-2023 - - - Brief aan minister Jetten
31-5-2023 - - - Uitnodiging voor de Jaarvergadering van de ZPV
25-4-2023 - - - Aankondiging Jaarvergadering
15-4-2023 - - - Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering op 15 april te Leiden

MRT

Aankondiging Jaarvergadering ZPV 2024

2024
26

Op 22 juni 2024 vindt de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) van de ZPV plaats. Reserveer graag alvast deze datum. Nadere mededelingen volgen nog. Op de agenda staat onder meer de goedkeuring van de Statutenwijziging, n.a.v. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Voor het goedkeuren van de Statuten is een quorum van 2/3 van de leden vereist; daarom is alvast een tweede datum gereserveerd, voor het geval dat op 22 juni niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het is ook mogelijk een ander lid te machtigen, wanneer men niet zelf kan komen.

De tweede vergadering is gepland op 13 juli 2024. Op deze tweede vergadering kan in ieder geval rechtsgeldig over de voorgestelde nieuwe statuten worden besloten.

Tevens hebben wij op 22 juni als spreker uitgenodigd: René van Vliet, algemeen directeur van Econobis. René zal onder meer spreken over de privacy van energiedata.

h.srv naar het nieuwste berichtSEP

ZPV dringt door tot Tweede Kamer

jaar
27

Op woensdag 27 september 2023 vergadert de Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat onder meer over zonnepanelen. De griffie van de Tweede Kamer heeft ons bericht dat de deelnemers aan dat debat ook hebben kunnen kennisnemen van de brief die wij 19 augustus j.l. aan minister Jetten hebben geschreven over de terugleverboete die energieleverancier Vandebron onlangs heeft ingevoerd. Wij hebben daartegen geprotesteerd.

U kunt het debat live volgen vanaf 13:00 op televisie of via internet. Of anders op een later tijdstip via "Debat gemist"

a.voe naar het nieuwste berichtSEP

Jetten gedwongen tot nadenken over particuliere zonnepanelen

jaar
4

Gelukkig staan we niet alleen in onze strijd om het opwekken van zoveel mogelijk zonne-energie te bevorderen. De acties van diverse energiebedrijven om het eigenaren van zonnepanelen moeilijker te maken hun investering ooit terug te verdienen met een besparing op de energierekening heeft inmiddels geleid tot Kamervragen aan minister Jetten.

Deze reageerde als door een bij gestoken. Hij neemt nu afstand van het woord "klimaatdrammer" en verklaart meer tijd dan gebruikelijk nodig te hebben om de Kamervragen te beantwoorden. Gezien de eenvoud van de vragen laadt de minister de verdenking op zich dat het belang van de energietransitie inmiddels stevige concurrentie ondervindt van het (financiële) belang van de energieleveranciers.

h.srv naar het nieuwste berichtAUG

Themadag ZPV in november over 'kennisdelen'

jaar
21

Op 25 november 2023 gaat de ZPV een themadag organiseren. Verschillende sprekers zullen hun expertise delen m.b.t. warmtepompen, isolatie, saldering, de thuisbatterij en de energietransitie.

Bij de agenda vindt u meer informatie over dit evenement.

h.srv naar het nieuwste berichtAUG

Brief aan minister Jetten

jaar
19

Op 15 augustus jl. parkeerde de (overigens supergroene) energieleverancier Vandebron pardoes een bericht op hun website, dat men zonnepaneelbezitters annex klanten voortaan vaste kosten per maand wil laten betalen voor het terugleveren van hun zonnestroom aan het net. Het aangevoerde argument is dat de forse toename van zonnepanelen het energienet overbelast. Er ontstaan stroomoverschotten op de markt. Vandebron moet meebetalen om die overschotten op te ruimen, en dat moeten klanten met zonnepanelen maar betalen, aldus de redenering bij Vandebron. Verder vindt men het oneerlijk dat klanten zonder zonnepanelen (60% van de bij Vandebron afgesloten contracten is met afnemers zonder zonnepanelen) moeten meebetalen aan kosten gemaakt door stroomoverschotten (die dus afkomstig zijn van zonnepaneelbezitters).

De ZPV protesteert hiertegen en vraagt minister Jetten het plan van Vandebron te verbieden.

Zie ook binnenkort het artikel van Floris Wouterlood in PttP 2023-3

a.voe naar het nieuwste berichtMEI

Uitnodiging voor de Jaarvergadering van de ZPV

jaar
31

De Jaarvergadering van de Zonnestroom Producenten Vereniging wordt gehouden op 17 juni 2023 in het Klokhuis, Jeugdlaan 2, 4153 BE Beesd. Het programma is als volgt:

10:00 - Ontvangst met koffie en appeltaart
11:00 - Algemene Ledenvergadering 1ste deel

 • Welkom en terugblik op 2022
 • Verslagen vorige Algemene ledenvergaderingen
 • Rapportage kascommissie
 • Decharge bestuur over 2022
 • Vacatures bestuur

12:30 - Lunchpauze (de lunch wordt u aangeboden door de ZPV)
13:15 - Algemene Ledenvergadering 2de deel
 • Benoeming nieuwe bestuursleden (u kunt zich nog kandidaat stellen)
 • Toekomstvisie ZPV en meerjaren begroting
 • Rondvraag en sluiting formele deel

14:45 - Workshop: "De thuisbatterij ... is dat iets voor mij?" Inleiding door Doeko Hekstra
16:00 - Sluiting

De leden ontvangen binnenkort een e-mail met een link naar de vergaderdocumenten en informatie over parkeergelegenheid en hoe ons te bereiken met openbaar vervoer.

In verband met de catering zouden wij het op prijs stellen wanneer u onze secretaris inlicht over uw voornemen al dan niet te komen. Ook als u iemand wilt machtigen om uw stem uit te brengen kunt u zich richten tot de secretaris. Gezien de vacatures in het bestuur hopen wij op zo veel mogelijk aanwezigen.

a.voe naar het nieuwste berichtAPR

Aankondiging Jaarvergadering

jaar
25

De Jaarvergadering van de Zonnestroom Producenten Vereniging zal dit jaar gehouden worden in het Klokhuis te Beesd op 17 juni 2023. Op de agenda zal behalve de gebruikelijke verslaglegging over het afgelopen jaar en vooruitzichten voor het lopende en komende jaar ook de benoeming van 3 nieuwe bestuursleden staan.

Zonder bestuur kan de Vereniging niet voortbestaan, dus als u interesse hebt, wordt u dringend verzocht u te melden bij het bestuur. Ook als u iemand kent die mogelijk bestuurslid zou willen worden willen wij graag in contact komen.

Op de extra ledenvergadering van 15 april jl. is het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. De leden ontvangen binnenkort een mailing met informatie hoe ze het huishoudelijk reglement kunnen downloaden of online raadplegen. Wanneer u bijzondere agendapunten hebt die u op de ledenvergadering zou willen bespreken, kunt eveneens met het bestuur kontakt opnemen.

De volledige agenda zal over enkele weken op deze site worden gepubliceerd. Tevens ontvangen de leden dan een persoonlijke uitnodiging met de jaarstukken.

a.voe naar het nieuwste berichtAPR

Uitnodiging extra ALV op 15 april te Leiden

jaar
15

Om bij de tijd te blijven moet de ZPV haar statuten en huishoudelijk reglement aanpassen. Dit is het hoofdonderwerp van de ALV op zaterdag 15 april a.s. vanaf 12:00 in de Tuinzaal van het Huis van de Passer in Leiden.

Programma
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Toelichting huishoudelijk reglement en voorgestelde amendementen
 3. Besluit instelling Huishoudelijk Reglement
 4. Beraadslaging over concept statutenwijziging
 5. Goedkeuring opdracht verlening aan notaris
 6. Dringende oproep om kandidaat bestuursleden voor te dragen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
Aan de leden is een persoonlijke uitnodiging verstuurd.

a.voe naar het nieuwste bericht
doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie