Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen
archief met nieuwsberichten


Archief 2010

In dit archief vindt U alle nieuwsberichten vanaf 1 januari 2009.
2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009
DEC

Power to the People 2010-5 is uit

jaar
30

Met enige trots kan de redactie van de PttP u de nieuwste pennenvrucht aanbieden. Klik hier voor de internetversie. Alle leden krijgen via e-mail apart bericht. De redactie maakt van de gelegenheid gebruik om u een inspirerend 2011 toe te wensen.

f.wld naar bovenDEC

Solar Days 2011 in het verschiet

jaar
28

Schrijft u maar alvast in uw agenda: 7-15 mei 2011 Solar Days. In 2002 werd de eerste European Solar Day gehouden (in Oostenrijk), en in 2008 gingen we ook in Nederland meedoen. In 2010 waren 15 Europese landen van de partij. Meest opvallend waren de Open Huizen waarbij belangstellenden een kijkje konden nemen bij mensen het leuk vonden om hun zonnepanelen, zonneboiler of iets speciaal duurzaams te laten zien (bijvoorbeeld een zonnestroom-aangedreven warmtepomp) en uit te leggen hoe het werkt en wat de besparingen zijn. Ook komend jaar is er de week van de Solar Days, en wel traditioneel in mei als het zonnetje zich van haar beste kant laat zien. Ook de ZPV gaat meedoen. Hoe, wat en waar laten we u tijdig weten. Maar streep alvast de tweede week van mei aan.

f.wld naar bovenDEC

ZPV stevig in de top 100 van Vroege Vogels

jaar
22

De totale aanhang van natuur- en milieu-organisaties is in 2010 gedaald tot onder de 4 miljoen leden/donateurs. Dat is de uitkomst van onderzoek door het VARA-radioprogramma Vroege Vogels dat zondag gepresenteerd werd. Opgeteld hebben de ruim honderd landelijke organisaties nu 3.962.150 leden of donateurs. De financieel-economische crisis wordt veel genoemd als oorzaak van de verliezen, maar ook een verminderde aandacht voor natuur en milieu in de Nederlandse samenleving.

De ZPV is wederom op een mooie plaats in de Vroege Vogels Parade beland. De mooie 74ste plaats van vorig jaar werd net niet behaald; deze keer eindigde de vereniging op de 75ste stek met 1261 leden. Overigens is het actuele ledental inmiddels gestegen tot 1311.

Link: Vroege Vogels Parade 2010

h.srv naar bovenDEC

Consumentenbond bakt ze bruin

jaar
19

In het blaadje van de Consumentenbond verscheen afgelopen week een nogal negatief getint stukje over zonnepanelen. U hebt het wellicht gelezen. Dat stukje schoot een aantal leden van onze vereniging in het verkeerde keelgat, namelijk omdat er een aantal hinderlijke fouten in staan en omdat de schrijver kennelijk met het verkeerde been uit bed was gestapt. Feit is dat men op allerlei manieren tegen zonnestroom aan kan kijken: meteen doen vanwege het milieu, doen vanwege een vaste en gelijkblijvende elektriciteitsprijs gedurende 12-15 jaar en daarna gratis stroom for ever, niet doen omdat men het geld voor de investering gewoon niet heeft. Dat netbeheerders dwars liggen - kijk, daar heb je nou een Consumentenbond voor, of de ZPV.

f.wld naar bovenDEC

Peak Oil nabij volgens Money Morning

jaar
16

Het financiële online-nieuwsblad Money Morning heeft onder de intrigerende titel What Insiders Don’t Want You to Know About "Peak Oil" een spoedrapport uitgebracht over naderende olietekorten - uiteraard met als enige doel om advies te geven hoe je als belegger ook daardoor nog rijk(er) kunt worden. Voor de schrijvers van het rapport staat één ding echter muurvast: vanaf 2012 zal de olieprijs onstuitbaar omhoog gaan.

Men baseert zich o.a. op uitlatingen van IEA-leden en de trendwatcher PFC Energy tijdens het International Energy Forum (IEF) afgelopen voorjaar in Cancun, Mexico. Tijdens het forum werd aan de deelnemers (waaronder 64 ministers) duidelijk gemaakt dat de echte reden voor Peak Oil niet zozeer in het opraken van het zwarte goud ligt:

'This is not a world of “peak oil” where global hydrocarbon potential is exhausted, but rather of peak production, where the petroleum industry’s ability to continue to increase-or even maintain-production of conventional oil (and eventually gas) is constrained. Exploitation of unconventional oil will provide additional liquids, but in all probability only at increasingly higher costs.'
bron: International Energy Agency 2009 De IEA hoopt dat vanaf 2012 zogenaamde ongeidentificeerde projecten het gat zullen vullen tussen de stijgende consumptie en de stagnerende productie, te zien in hun grafiekje. Men heeft dus geen idee hoe dat moet gebeuren. Binnen vijf jaar zal er een tekort van zo'n tien miljoen vaten per dag zijn ontstaan waardoor de prijzen zonder twijfel de pan uitrijzen.

Peak Oil wordt nog weleens beschouwd als speeltje van linkse doemdenkers. Wanneer dit inzicht echter uit de hoek komt van de moneymakers, wordt het wellicht tijd voor wat nieuwe panelen erbij ...

Link: Het hele rapport op moneymorning.com

h.srv naar bovenDEC

ZPV actief op Kerstmarkt Hilversum

jaar
10

Op zaterdag 18 december en zondag 19 december a.s. wordt in Hilversum een kerstmarkt gehouden. De ZPV is op zondag 19 december op de markt aanwezig met het nieuwe kraampje, samen met de Werkgroep Schone Energie Hilversum, Fietsersbond Hilversum en Ecourier. De ZPV heeft nog vrijwilligers nodig om de kraam te bemannen. Melden bij Niels Schoorlemmer (nielsschoorlemmer- at -hotmail.com). Hier vindt u de website van de Kerstmarkt Hilversum

f.wld naar bovenDEC

WijWillenZon-actie verlengd

jaar
7

De actie Wij Willen Zon - een initiatief van Stichting Urgenda en De Betere Wereld - is verlengd tot eind januari 2011. Volgens Marjan Minnesma van Urgenda is op dit moment de doelstelling van 10 MWp aan besteld PV-vermogen al ruimschoots behaald. Het schrappen van de SDE-subsidie door minister Verhagen heeft tot een onverwachte aanvullende run op de pakketten van WWZ geleid.

NOS-radionieuws 7 dec. 2010

Door de grote belangstelling voor de vier pakketten is WWZ nog eens in onderhandeling gegaan met de Chinese en Nederlandse partners. Dat resulteerde in een verlenging van de actie onder behoud van dezelfde condities; de prijs van de pakketten blijft dus gelijk. Een ander gevolg van de stormloop is dat niet alle aanvragen op tijd konden worden verwerkt; ook dat was een reden voor verlenging van de actie.

Link: Wij Willen Zon

h.srv naar bovenDEC

Nieuwe SDE+ heeft geen ruimte meer voor PV-klein

jaar
1

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in een brief aan de Tweede Kamer de nieuwe SDE-regeling bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat aan subsidieverlening van zonne-energie voor particulieren (de meest overtekende, meest populaire categorie uit eerdere SDE-rondes) definitief een einde is gekomen.

Minister Verhagen

De nieuwe SDE+ legt de nadruk op productie van duurzaam opgewekte elektriciteit. De opwek-subsidie wordt in vier fases uitgerold: de regeling opent in de eerste fase alleen voor stroomproducenten met een maximaal basisbedrag van 9 cent per kilowattuur; het basisbedrag is de prijs waartegen gemiddeld genomen geleverd kan worden. Mocht de subsidiepot dan nog niet op zijn, kan worden ingetekend voor fase 2, met 11 ct/kWh als ondergrens. Fasen 3 en 4 kennen vervolgens 13 en 15 ct/kWh als limiet.

Voor de verschillende productie-methoden (b.v. wind op land, biogas of PV) zijn al limieten vastgesteld waaronder men niet wordt geacht te reageren. Zo geldt b.v. voor afvalverbrandingsinstallaties dat ze tegen 6,2 cent per kWh moeten kunnen produceren; deze avi's mogen dus al in de eerste fase meedingen. Deze limieten zijn voor de minister door ECN bedacht. Er kan echter in elke fase door innovatieve (!) producenten in een 'vrije categorie' worden meegedongen als men zelf denkt onder de ECN-prijs te kunnen produceren. Een leuke uitdaging voor PV-installaties (groter dan 15 kWp) waarvan men veronderstelt dat die niet goedkoper dan voor 15 ct/kWh kunnen leveren...

Links:
artikel Energeia
artikel DuurzameEnergieThuis
www.rijksoverheid.nl : brief Verhagen

h.srv naar bovenNOV

PvdA wil belastingvoordeel duurzame stroom

jaar
30

De PvdA wil dat er een belastingvoordeel komt voor het opwekken van duurzame stroom achter de meter. PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom vindt dat wie in zonnepanelen of windmolens investeert niet ook nog belasting moet betalen over de zelf opgewekte stroom.

Zoals bekend is de SDE-subsidieregeling door het nieuwe kabinet afgeslankt, opgeschort en dus zo goed als afgeschaft. Samsom wil daar een creatieve maatregel tegenover stellen die zowel de burger stimuleert als ook de schatkist geen kwaad doet. Er worden namelijk meer zonnepanelen geplaatst wat de PV-sector -en dus ook de overheid- meer geld oplevert.

"Tot nu toe hebben we dit via subsidies aangemoedigd. Dat geld ging dan naar projectonwikkelaars. Wij willen dat bewoners zelf investeren in duurzame energieopwekking."

CDA en VVD laten weten dat ze niet afwijzend staan tegenover het voorstel.

Link: bericht op NOS-nieuws

h.srv naar bovenNOV

Meldingsplicht PV-eigenaren bij netbeheer ??

jaar
23

Schrikt U ook bij deze titel? ZPV-er van het eerste uur Peter Segaar kwam in een discussie hierover op Tweakers.net terecht. Hij maakte er ook een compacte samenvatting annex analyse van. Leest en huivert U mee. En klimt U vooral NIET in de telefoon richting netbeheerder...

Links:
samenvatting op Polder PV
discussie op Tweakers.net

h.srv naar bovenNOV

Algemene Leden Vergadering ZPV

jaar
20

Op 13 november werd in centrum "Het Kruispunt" in Apeldoorn de jaarlijkse ALV van onze vereniging gehouden. Ongeveer vijftig deelnemers uit het hele land woonden de verschillende presentaties bij.

Voorzitter Floris Wouterlood presenteerde een verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarin schetste hij ook de plaats van PV binnen het spectrum van duurzame energie bronnen en zette de Nederlandse situatie af tegen de prestaties in de buurlanden België en Duitsland.

Penningmeester Hans Gaarman liet de aanwas van het ZPV-ledental zien over de afgelopen jaren. Die groei zet nog steeds goed door, SDE-subsidie of niet. Hans deelde wel zijn bezorgdheid over de betalingsachterstand van veel leden en nam enkele suggesties in ontvangst om het probleem te verkleinen. Er was ook dank aan Marja Vink voor het goede onderhoud van de leden-administratie.

foto: Peter Segaar

Niels Schoorlemmer gaf een overzicht van alle markten en braderieën waaraan de ZPV heeft meegedaan in 2010. Duidelijk werd dat er een toestroom van nieuwe leden plaatsvindt na dergelijke markten. Niels liet foto's zien van de vernieuwde en uitgebreide marktkraam. Op dit moment wordt een tweede exemplaar samengesteld; dat zal voor minder reizen zorgen. Niels deed het verzoek om nog andere, geschikte evenementen door te geven (info@zonnestroomproducenten.org) en vroeg om vrijwilligers om de kramen te bemensen. Daarop kwamen ter plekke meerdere aanmeldingen !

Harry Schreeven gaf een toelichting over de nieuwe website van de ZPV en vroeg om wensen van leden voor de toekomst van de site. Het idee om een "mijn ZPV"-achtige omgeving te ontwikkelen, vond wel instemming. Die moet ruimte bieden voor (het actualiseren van) leden-gegevens zoals PV-installatie, opbrengsten, contributie en het plaatsen van ZPV-interne documenten. Nog meer ideeën zijn welkom.

Gastspreker Harry Stokman was ingehuurd voor een mooie presentatie van zijn grote missie: de introductie van een landelijk elektrisch gelijkspanningsnet, geschikt voor lokaal opgewekte (duurzame) energie. Uitermate deskundig gaf hij toelichting op de diverse voordelen en ook struikelblokken van zijn plannen, waarover meer informatie op de website van zijn bedrijf Hellas Rectifiers. We zullen hier ongetwijfeld nog vaker ingaan op de betekenis van het DC-idee.

Met toestemming van de aanwezige leden werden Niels Schoorlemmer en Harry Schreeven toegevoegd aan het bestuur van de ZPV. Er werd vermeld dat Marco Adan stopt als bestuurslid vanwege langdurige werkzaamheden voor de installatie van meer zonnepanelen in Haïti. We wensen hem uiteraard veel succes toe.

Helaas was er geen tijd meer voor informatie van de redactie over de nieuwsbrief Power to the People. Wellicht komt die informatie in een volgende editie van de nieuwsbrief terecht. De vergadering werd gesloten met een woord van dank aan de bezoekende leden, o.a. voor alle nuttige opmerkingen en ook kritische vragen.

Dank ook aan fotograaf Peter Segaar.

h.srv naar bovenNOV

Wij willen zon - actie

jaar
14

Wellicht heeft u gehoord van de actie "Wij willen zon". In het kort hebben de organisaties achter deze actie (Urgenda en De Betere Wereld) de stoute schoenen aangetrokken en ingeschreven op een partij van 10 MWp aan zonnepanelen. Men probeert consumenten/afnemers te vinden die dus een compleet pakket krijgen afgeleverd. Er zijn verschillende pakketten met heel aantrekkelijke prijzen. Men moet zelf een installateur [zien te] vinden, wat wij een zwak punt vinden. Een ander zwak punt zijn sommige omvormers die van zeer onbekend merk zijn. Aangezien de ZPV heel wat treurnis heeft meegemaakt met omvormers moet u daar niet te licht over denken. Het is net als met andere duurzame consumptiegoederen: goedkoop is duurkoop. Bezoek vooral de websites van gerenommeerde installateurs en kijk wat die te bieden hebben

f.wld naar bovenNOV

Nieuw Delta-plan: korte-termijn-werk

jaar
11

De Zeeuwse Energiemaatschappij Delta gaat haar productiebedrijf Solland Solar in Heerlen afstoten. In 2006 stapte Delta in de fabricage van zonnecellen 'toen de vooruitzichten nog rooskleurig waren'. Delta beweert nu dat de rendementen op alle investeringen in Solland Solar zwaar zijn tegengevallen. Ook de belangen in R&D-dochter Sunergy worden afgebouwd. Na energieboer Nuon -dat kortgeleden zijn productiebedrijf Helianthos in Arnhem in de verkoop deed- is Delta al de tweede energie leverancier die op korte termijn (!) geen winst ziet in de PV-business.

Bestuursvoorzitter Peter Boerma: 'We geloven nog altijd in zon als dé energiebron van de toekomst. Maar voor een bedrijf als DELTA zijn verdere investeringen in de huidige marktomstandigheden niet verantwoord.' Die argumentatie met tegenvallende rendementen op investeringen is ronduit lachwekkend in het licht van de aangekondigde samenwerking met het Franse energiebedrijf EDF. Die moet namelijk uitmonden in een positief advies om binnen 10 jaar in Borssele een tweede kerncentrale neer te zetten. En als er één manier bestaat om (door de overheid) gegarandeerde miljardenverliezen te organiseren dan is het wel de productie van elektriciteit m.b.v. kern-energie.

Daar staat tegenover dat Gosse Boxhoorn -een van de oprichters van Solland Solar maar in 2008 door Delta aan de kant gezet vanwege verschil in visie- op het terrein van Solland een nieuw productiebedrijf voor zonnecellen wil neerzetten, Alinement geheten. Boxhoorn is ook de drijvende kracht achter de nieuwe silicium producent The Silicon Mine in Sittard: 'Onze siliciumfabriek is voor de komende vijf jaar uitverkocht. De markt voor zonne-energie is prima!'

Links:
persbericht Delta
Zonnekoning ruikt zijn kans (de Volkskrant)

h.srv naar bovenNOV

ZPV doet weer mee aan Vroege Vogels Parade

jaar
9

Van het VARA-programma Vroege Vogels kregen we het verzoek om ook in 2010 weer mee te doen aan hun jaarlijkse Parade; die geeft een overzicht van het ledental van meer dan honderd natuur- en milieu-organisaties die in Nederland actief zijn.

In 2009 kwam de ZPV als nieuwkomer de lijst binnen op de 74ste plaats met 1124 leden. Sindsdien is het ledental geklommen naar 1261, een stijging van ruim 12 %. Enerzijds zijn we heel blij met een dergelijke toename van zelfstandige, duurzame energie producenten; het persbericht van de Vroege Vogels Parade over 2009 liet echter ook zien dat de totale aanhang van natuur- en milieu-organisaties in 2009 behoorlijk is gedaald. Alleen de dierenbeschermers boekten aardig winst.

Link: persbericht Vroege Vogels 2009

h.srv naar bovenNOV

Zon onder voor Beldezon?

jaar
7

Een van onze leden maakte ons erop attent dat de website van Beldezon heel stiekempjes en stilletjes uit de internet-ether is verdwenen. In plaats van de bekende Beldezon-site wordt men sinds augustus doorverwezen naar Eneco. Tja, sommige leden van onze vereniging schuiven Eneco samen met andere grote energieboeren in de categorie Evil Empire: een lief groen PR-randje, desnoods met zonnepaneeltjes en heel veel groene plantjes, maar intussen met bikkelbruine, muisgrijze of stralende energiemixen. Weet iemand soms waar Beldezon is gebleven?

f.wld naar bovenNOV

Algemene Leden Vergadering op 13 november

jaar
6

Op 13 november is het dan eindelijk weer zover: de vereniging houdt haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in Apeldoorn. De vergadering begint om 11:00 uur.
Op de agenda staan o.a. het jaarverslag, financien, ledenadministratie, nieuwsbrief en website, bestuursverkiezingen en een gastspreker.

Mocht U de laatste nieuwsbrief (nr.4 - oktober) niet hebben ontvangen en ook niet per brief uitgenodigd zijn, laat het dan graag weten (info@zonnestroomproducenten.org); we sturen U alsnog alle informatie toe per mail.

h.srv naar bovenOKT

Aantal leden-sites groeit nog steeds

jaar
30

Op dit moment hebben drieëntwintig ZPV-leden een link laten plaatsen naar hun eigen zonnige website. De verzameling herbergt een weelde aan kennis en draagt de inspirerende betrokkenheid uit van onze leden bij alles wat met zonne-energie te maken heeft. Voor mensen die met de gedachte spelen om "iets met PV te doen" is daar meer motivatie te behalen dan bij de landelijke overheid ...

Over motivatie gesproken: op de 25-ste ZPV-aanmelder van een eigen zonne-website staat een leuke attentie te wachten spannend...

Links

h.srv naar bovenOKT

Duitsland verdient alleen al in 2010 een slordige 1,8 miljard aan zonnestroom

jaar
21

Er stond begin 2010 9.000 megawattpiek aan zonnepanelen in Duitsland. 1 kilowattpiek produceert in Duitsland per jaar 1.000 kilowattuur aan stroom, ofwel in Duitse consumentenprijzen een waarde van 200 euro. 9.000 megawattpiek verdient voor Duitsland in 2010 dus 9000 x 1000 x 200 euro = 1,8 miljard euro. Volgend jaar weer, en zo gaat het elk jaar door, tot in eeuwigheid. Dit nog afgezien van de vermeden CO2 uitstoot en de 300.000 banen die in Duitsland in de zonne-energiebranche bestaan. Het gaat een stuk beter daar met zonne-energie dan met de autoindustrie.

Dit naar aanleiding van het opiniesttuk van Bjorn Lomborg 'Zon en wind beklagenswaardige energiebronnen' in de NRC, gisteren. Lomborg zegt dat PV maar 0.1 promille van de Duitse energieverbruik levert, maar dan rekent hij mooi alle energieverbruik, dus ook bijvoorbeeld benzine, verwarming, staalindustrie en vliegverkeer. Ja zo rekenen kunnen wij ook. Lomborg kan verontwaardigd loeien over 47 miljard Euro's die aan duurzame energie is besteed alsof het weggegooid belastinggeld is. Dat is natuurlijk niet zo. Duitse burgers kopen vrijwillig van eigen geld zonnepanelen en weten zich verzekerd van een goede feed-inregeling, op te brengen door iedere stroomverbruiker door opcenten op de stroomprijs. Die 47 miljard van Lomborg is dus geinvesteerd geld. Dat geld is veilig weggezet met een vast rendement van 4% per jaar.

f.wld naar bovenOKT

Duurzame Buren

jaar
20

Op internet is een nieuw initiatief verschenen, Duurzame Buren, een initiatief van ODE, de Organisatie voor Duurzame Energie. Als intro staat op de site "Zoek je informatie over energiebesparing en –productie rond het eigen huis? Op deze site hoor je van mensen uit je eigen omgeving wat werkt en wat niet. Kom in contact met je duurzame buren en raak geïnspireerd!" Op dit moment zitten we in de publieke bèta fase, de officiële lancering vindt op 11/11 (Dag van de Duurzaamheid) plaats. Tot die tijd willen we via ons netwerk (en met jouw hulp!) veel Duurzame Buren op de kaart zetten zodat bezoekers straks op een goed gevulde site terecht kunnen.

Voelt u zich Duurzame Buur, meldt u zich aan!

f.wld naar bovenOKT

Hermann Scheer overleden

jaar
15

Vanmiddag werd bekend dat gisterenavond plotseling Hermann Scheer is overleden. Voor duurzame decentrale energieopwekking in het algemeen en zonne-energie in het bijzonder is dit een buitengewone klap. Scheer was de architect achter de Duitse feed-inregeling. Het is zijn ongelooflijke inzet geweest en zijn onnavolgbare overredingskracht die samen met het geloof van de Duitse burgerij in een schone wereld en de maakbaarheid van hun ideaal hebben geleid tot de klinkende duurzame energierevolutie in Duitsland. Hermann was vast overtuigd van de bottom-up benadering. Wat ons betreft had hij dik maar dan ook dik een Nobelprijs verdiend. De wereld, Europa en Duitsland verliest een groot voorvechter van decentraal opgewekte energie met het overlijden van de heer Scheer.

f.wld naar bovenOKT

Dolkstoot MvdH op de valreep

jaar
14

Op de valreep van haar vertrek als minister heeft Maria van der Hoeven nog een dolkstoot toegebracht aan de duurzame stroomopwekkers in Nederland. In een brief aan de Eerste Kamer trok zij het wetsvoorstel terug waardoor duurzaam opgewekte elektriciteit voorrang zou krijgen op het landelijke hoogspanningsnet.

De Tweede Kamer had eerder in grote meerderheid voor dit wetsvoorstel gestemd. Er bestond eerst enige vrees dat de Europese Unie die voorrangs-regeling zou kunnen afkeuren vanwege oneerlijke concurrentie. De Raad van State gaf echter aan geen juridische problemen te verwachten. Na jaren van wankelmoedig subsidiebeleid was de nieuwe wet een belangrijke stap op weg naar een duurzame thuismarkt voor stroomproducenten en investeerders. In één gemene (penne-)streek is ook dit resultaat van tafel.

In een interview met de Volkskrant qualificeert Directeur Johan van der Gronden van het Wereld Natuur Fonds die actie van MvdH als ...

... niets minder dan onbehoorlijk bestuur, zo`n belangrijk wetsontwerp terugdraaien, op de dag voordat je je post verlaat.

Op persoonlijke titel: we kunnen slechts blij zijn met het vertrek van een visieloos, lefarm en destruktief bewindspersoon.

h.srv naar bovenOKT

40 kWP SDE-loze PV installatie Amsterdam Zuidas

jaar
6

Sinds 17 September is Nederland weer een zonnestroom-installatie rijker. Ditmaal heeft BinckBank Amsterdam geïnvesteerd in de installatie van 40.000 Wp zonne-energie. De 164 zonnepanelen zijn over drie daken op verschillende hoogtes verdeeld. Om de panelen naar de twee hoogste daken (38 en 34 meter) te tillen, is gebruik gemaakt van een mobiele torenkraan. De wind is op deze hoogtes aanzienlijk sterker; daar is rekening mee gehouden. Op het hoogste dak is gebruik gemaakt van de aanwezige stalen roosters. De panelen worden tegen wegwaaien behoed door deze hieraan te bevestigen. Op het andere dak zijn alle panelen aan elkaar gekoppeld waardoor de wind er geen vat op kan krijgen. BinckBank heeft het project laten uitvoeren zonder SDE subsidie. Zie Energieker

f.wld naar bovenOKT

PV-panelen met ingebouwde microinverters op komst

jaar
1

De Deense firma Sunsil heeft een nieuw ontwerp 300Wp zonnepaneel aangekondigd met op de achterkant geintegreerd 12 (!) microinverters. Hierdoor, en door slimme schakeling en een eveneens in het paneel ingebouwde controller-unit zou zelfs bij gedeeltelijke beschaduwing het optimale vermogen uit het paneel kunnen worden gehaald. Het gaat dus om een AC-paneel: paneel op dak, stekker in stopcontact, klaar. Men garandeert de modules met geintegreerde omvormertjes gedurende 20 jaar. Een indrukwekkende videopresentatie ziet u op de website van Sunsil (in het Engels). Wij vragen ons wel af, met het OK4E debacle in het geheugen, of de elektronica 20 jaar overeind blijft bij de extreme temperatuuromstandigheden die kunnen optreden bij zonnepanelen.

f.wld naar bovenSEP

Productie silicium in Limburg

jaar
28

De provincie Limburg herbergt al een producent van zonnecellen in Heerlen (Solland) en een glasmaker voor PV-panelen in Venlo (Scheuten). Daar komt nu een fabriek voor de productie van silicium bij in Sittard: The Silicon Mine, ofwel TSM.

Een investeringsmaatschappij uit Abu Dhabi gaat ruim € 200 miljoen investeren in TSM. Het bedrijf gaat in eerste instantie zeer zuiver silicium produceren als basis materiaal voor zonnecellen. Men streeft om te beginnen naar een jaarproductie van 6250 ton, ca. 5 % van de huidige wereldmarkt; dat moet doorgroeien naar 20000 ton. Later wil TSM ook zelf zonnecellen en complete zonnepanelen gaan maken. Tegen die tijd is er werk voor duizend werknemers in het bedrijf.

De initiatiefnemers van TSM - Gosse Boxhoorn, Hubert Thijs en Jan Willem Hendriks - waren ook de founding fathers van zonnecelfabrikant Solland Solar in Heerlen. Zij ontwikkelden het TSM-bedrijfsplan samen met het Limburgse chemieconcern DSM. Nu er met de Al Manhal International Group een grote investeerder gevonden is, gaat ook de provincie Limburg meedoen als aandeelhouder voor 12,5 %.

Links:
duurzameenergiethuis.nl
artikel in NRC Handelsblad
The Silicon Mine TSM

h.srv naar bovenSEP

De Zonnestraat in Dirkshorn

jaar
22

Het straatfestival op 11 september in het kleine Noord-Hollandse plaatsje Dirkshorn was een groot succes. Enkele duizenden bezoekers bezochten het dorpje om te genieten van muziek, dans, straattheater en de markt.

Het straatfestival is veel meer dan een doorsnee braderie. Het is een feest dat door buren onderling gevierd wordt. Dit resulteert in een georganiseerde wedstrijd tussen de verschillende straten in het dorp, waarin het er om gaat de straat zo origineel mogelijk te versieren in een thema.

De bewoners van de Loenastraat besloten dit jaar hun straat om te dopen tot Zonnestraat. Dit leidde tot een prachtig warm geel versierde straat vol zonnen. De ZPV werd door de bewoners benaderd om iets met zonnestroom te doen. ZPV-lid Cees Jol stelde spontaan enkele panelen en spandoeken ter beschikking om aan de versiering toe te voegen en op de hoek van de straat werd de voorlichtingskraam van de ZPV geplaatst.

Zonnige groeten,
De ZPV promotiecommissie
Met zonnepanelen haalt u het zonnetje in huis
Viva el sol !
een zonnige straat
zet de zon voor het raam
haal de zon in je tuin

n.slm naar bovenSEP

5 jaar onafgebroken vliegen op zonneenergie

jaar
19
Solar Eagle - foto: Boeing

Vliegtuigbouwer Boeing heeft van het Amerikaanse ministerie van Defensie een contract gekregen om een spionagevliegtuig te ontwikkelen dat liefst 5 jaar onafgebroken in de stratosfeer moet kunnen blijven vliegen. Het project heet Solar Eagle. Het voorlopige ontwerp heeft een spanwijdte van 120 meter, het zal vliegen op vlieghoogten tussen 60.000 en 90.000 voet, en zal een nuttige lading meevoeren van 450 kilogram.

Lees meer over dit merkwaardige project op Tweakers.net

f.wld naar bovenSEP

Nieuwsbrief "Power to the People", 2010-nr 3 is uit

jaar
12

Vanavond kregen alle leden een e-mail dat de nieuwste Power to the People uit is. Kleine innovatie is dat de PttP op een server staat waarvan je hem kunt downloaden. Vandaar dat er een linkje stond in het e-mailbericht. Kennelijk klikten alle on-line leden van de vereniging spontaan en allemaal en tegelijk op het linkje want de server bevroor spontaan ! Er wordt aan een oplossing van dit 'probleem' gewerkt.

f.wld naar bovenAUG

Aandeel PV-stroom in Nederland: klein doch groeiend

jaar
31

Vorige week kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met het lijvige rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2009. Daaruit blijkt dat de bijdrage van zonne-energie aan het totale verbruik van hernieuwbare energie in Nederland klein is: het gaat om ruim 1 procent. Aan de totaal in Nederland hernieuwbaar geproduceerde elektriciteit draagt zonnestroom voor bijna 0,5 procent bij.

PV-groei

Het CBS constateert: 'zowel de elektriciteits-productie van, als het geïnstalleerd vermogen voor zonnestroom is het afgelopen jaar flink toegenomen. Het bijgeplaatste vermogen is in Nederland in 2009, als gevolg van de in 2008 van start gegane SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energie), gestegen.'

We hebben de CBS groeicijfers over elektriciteit uit zonnepanelen in een grafiekje gezet, zie hiernaast. Daarin ziet de groei over 2009 er bijna spectaculair uit. Het CBS heeft echter haar eigen gedachten over het succes van de SDE-regeling die tot deze groei heeft geleid:

'Het honoreren van de aanvraag brengt geen verplichting met zich mee voor de aanvrager om daadwerkelijk een systeem te plaatsen, maar geeft recht op subsidie indien het systeem binnen een bepaalde termijn is geplaatst. De prijzen van zonnestroomsystemen dalen. Dat maakt het aantrekkelijk om nog even te wachten met het daadwerkelijk aanschaffen van een systeem. Daar komt bij dat, door de beperkte kans op honorering van de subsideaanvraag, plannen voor een project pas worden uitgewerkt indien de subsidie is toegekend. Deze uitwerking kost tijd en kan ook spaak lopen, wat een tweede verklaring is voor het achterlopen van de installatie van nieuwe systemen op de toekenning van de subsidie.'

Het wordt wellicht saai, maar laten we onze eigen PV-stroom-productie nog eens vergelijken met wat de buren doen. Gemiddeld over 2008 produceerde een Nederlander 2,3 kWh aan zonnestroom. Here are the votes :

 • Italy 3.2
 • Austria 3.4
 • Belgium 3.8
 • Luxemburg 41.3
 • Germany 53.8
De oosterburen hadden Lena niet nodig voor alweer een stralende performance …

Links
- CBS
- Rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2009

h.srv naar bovenAUG

Brief aan de demissionaire Minister-President en de (in)formateur

jaar
24

Aan de demissionaire Minister President en de (in)formateur(s) van de nieuwe regeringsploeg

cc. H.K.H. Beatrix, koningin der Nederlanden
cc. Fractieleiders Tweede Kamer
cc. Minister van Economische Zaken
cc. Minister van Buitenlandse Zaken
cc. Minister van VROM
cc. Minister van Verkeer en Waterstaat
cc. diverse stakeholders

Leiden / Utrecht, dinsdag 24 augustus 2010

Geachte Minister President
In het komende decennium staat de wereld, met inbegrip van Nederland, voor zeer grote uitdagingen en veranderingen op het gebied van de energievoorziening. Sommige energiedragers zullen snel schaars worden of uitsluitend met grote schade aan mens- en milieu gewonnen kunnen worden (met name aardolie en kolen) terwijl aan alle fossiele en nucleaire energiedragers tevens grote nadelen kleven in termen van CO2 uitstoot, klimaatproblematiek; uraniumtekort, afhankelijkheid van leveranciers buiten Europa, afvalprobleem, behoefte aan staatsgaranties).
De noodzaak voor Europa, en dus ook voor Nederland is aanwezig om op zo kort mogelijke termijn over te gaan op een energievoorziening gebaseerd op hernieuwbare bronnen. Hiervoor heeft de Europese Unie doelen opgesteld die door Nederland zijn geaccepteerd.
Wij constateren dat de transitie van een op fossiele energie gebaseerde samenleving naar hernieuwbare energievoorziening in ons land te traag verloopt. Het tempo moet omhoog. Een beproefde versnellende kracht is participatie van burgers. Hiervoor is een systeem nodig van zoveel mogelijk incentives en (zo weinig mogelijk, maar wel effectieve) sancties. Wij stellen hierom voor om in de komende kabinetsperiode de volgende maatregelen te nemen:
Incentives
1. Schrappen van alle Rijksoverheidssubsidies op het gebied van woningisolatie en duurzame energie. Mensen gaan op schaarse subsidies zitten wachten en de omvang van deze subsidies zet geen zoden aan de dijk. Dat vertraagt in de praktijk de investeringen.
2. Stimulering van duurzamer productie van electriciteit door het instellen van een feed-in systeem voor iedereen, dus bedrijfsleven, overheidssector, nonprofitsector en burgers en bedrijven, voor opgewekte hernieuwbare energie (zonnepanelen, windmolens). Wij adviseren u hierbij simpelweg aan te sluiten bij het Duitse wetgevingssysteem. Dit te introduceren en te stoppen met ingewikkelde en kostbare regelingen die veel uitvoeringscapaciteit vragen bij de overheid. Voordeel is dat dit systeem buiten de begroting om gaat, er al tien jaar ervaring mee is, het starre institutionele monopolies doorbreekt en dat het bovendien buitengewoon succesvol is gebleken.

Sancties
3. Omzetting van de energiebelasting en kolenbelasting in een hogere regulerende CO2 belasting, zoals in Europa reeds wordt voorbereid. Een forse heffing op CO2 uitstoot voor iedereen, dus bedrijfsleven, overheidssector, nonprofitsector en burgers. De opbrengsten komen in een onafhankelijk fonds waarmee energiebesparing wordt gestimuleerd via belastingwetgeving: gebouw- en woningisolatie, zonthermische installaties (zonneboilers), windturbines, oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen. Geleidelijke afschaffing van ontheffingen voor grootgebruikers en religieuze instellingen.
4. Het verbieden van de verkoop van woningen met zeer slechte energetische kwaliteit (labels F en G) per 1-1-2012.

De ervaring in de afgelopen kabinetsperiode heeft aangetoond dat de transitie van een fossiele naar een hernieuwbare energievoorziening buitengewoon lastig en ingewikkeld is. Om efficiënt en kostenbewust beleid te kunnen formuleren en te realiseren stellen we voor om de portefeuille Energie over te hevelen van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Rijkswaterstaat onder een nieuwe naam, ministerie van Energie en Infrastructuur. Rijkswaterstaat heeft een uitzonderlijk goede reputatie op het gebied van beleidsrealisatie en dit is o.i. par excellence nodig voor de energietransitie.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat met onze aanbevelingen de transitie naar een duurzame energievoorziening een aanmerkelijke versnelling zal ondergaan.

Hoogachtend,
De besturen van

ZPV - Floris Wouterlood, voorzitter
ODE - Ernst Vuijk, voorzitter

f.wld naar bovenAUG

ZPV in actie met nieuwe kraam

jaar
22

nieuwe stijl ZPV Het dorpje Oosthuizen had afgelopen juli de eer om de primeur te beleven van het nieuwe kraampje dat afgelopen voorjaar is bedacht en ontwikkeld door de werkrgoep 'Promotie'. Te zien zijn: A, het nieuwe logo en de nieuw huisstijl; B, de kraambemanning (hier: Niels Schoorlemmer) in een ZPV-T-shirt, C, een fraaie 230V AC ferrarismeter met een wieltje dat terugdraait, D, slim weggewerkt allerlei stroomvoorzieningen met o.a. een omvormer, E, een aansluiting voor netspanning, anders doet de ferrarismeter het niet. Gelukkig ligt een van de zonnepanelen op het dak van de kraam, want de andere krijgt precies de schaduw van de nieuwsgierige bezoeker! In de komende PttP (in de maak) gaan we verder op de vernieuwingen in.

f.wld naar bovenAUG

Geen brand !

jaar
20

Na alle commotie over de helse gevaren van elektrocutie van alle brandweerlieden binnen een straal van wie weet hoeveel kilometers van een brandend zonnepaneel kwam het dagblad Trouw gisteren met het geruststellende bericht dat zonnepanelen bij brand NIET gevaarlijk zijn. Laten we zeggen, niet gevaarlijker dan andere elektrische spullen in, op of aan een huis. Zie Trouw

f.wld naar bovenAUG

Brand !

jaar
16

Wat te doen bij brand in een pand waar PV panelen op het dak liggen? Dat vroeg het NIFV zich af en adviseert brandweerlieden om bij brand met een goed geïsoleerde tang de kabels door te knippen. Knetterend idee, want de spanning aan de DC kant van een omvormer kan oplopen tot behoorlijk wat volts.

Een veel toegepaste omvormer als de Soladin 600 mag 125 DC volt hebben (dus een string van 4 panelen van ieder 35 V). Zonnepanelen zijn gespecificeerd op maximaal 1000 V, en een zware omvormer als bijvoorbeeld de Sunny Boy 2000 HF mag maximaal 700 V DC op de ingang krijgen. Dat zijn behoorlijke spanningen. Potentieel bestaat er dus gevaar. Brand van de panelen zelf kunt u vergeten want alleen het kunststof laminaat ervan zou kunnen branden. Door blikseminslag gaat meestal het huis branden of het dak, maar panelen niet (bijvoorbeeld bij de brand op het zonnedak van het Oceanium Blijdorp na blikseminslag in 2007).

De bekabeling van zonnepanelen naar de omvormer is meestal zo kort mogelijk om verliezen tegen te gaan. De brandweer wordt dus in feite geadviseerd om een brandend pand te betreden, naar zolder te gaan, vlak onder het brandende dak de AC kabels eerst op te speuren en dan door te knippen. Geen brandweercommandant die zijn personeel zo'n opdracht geeft. Gewoon natspuiten en als de brand meester is aan de elektra gaan denken, is ons advies.

f.wld naar bovenAUG

Duurzame energie levert meer op dan het kost

jaar
9

.... is de conclusie van het rapport 'Investeren in een schone toekomst' dat de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) vandaag heeft gepubliceerd in opdracht van het Regieorgaan EnergieTransitie. Het komt hierop neer dat investeren in duurzame energie veel geld kost, maar dat er aan de andere kant dan heel veel geld in de economie wordt gepompt dat anders letterlijk in rook en CO2 zou opgaan. Maatregelen om de uitstoot van CO2 in de komende 40 jaar met 80% te beperken lonen in economisch opzicht.
We staan voor een keuze: Business as usual of de hernieuwbare route. En wie waagt die wint en die doorgaat met stinken, stinkt straks helemaal en stikt in z'n eigen afval. Zo werkt dat. Leest u het rapport, u downloadt het hier.

f.wld naar bovenJUL

Rendement dunne-film-PV naar 9 %

jaar
26
dak met dunne-film zonnecellen

In zijn promotie onderzoek aan dunne-film zonnecellen heeft Gijs van Elzakker van de TU Delft laten zien dat het rendement nog aardig omhoog kan. Volgens zijn schatting is 9 % direct haalbaar door een gewijzigd productie proces.

Dunne-film zonnecellen worden gemaakt van amorf silicium; dat is goedkoper dan het kristallijne Si dat in de dikkere 'gewone' PV-panelen wordt toegepast. Het rendement is echter met ca. 7 % veel lager dan de ca. 16 % van de kristallijne cellen.
Bij de normale fabricage van dunne-film cellen wordt silaangas gebruikt, SiH4. De kersverse cellen hebben een rendement van 10 %. Door het zogenaamde Staebler-Wronski effect keldert dit rendement in de eerste uren dat de cellen worden blootgesteld aan zonnestraling naar 7 %.

Van Elzakker heeft onderzocht hoe dit negatieve effect kan worden verminderd. Zijn oplossing bestaat uit het toevoegen van waterstofgas bij de productie. Door de juiste verhouding van silaan en waterstof te kiezen, kan het rendement duidelijk worden verbeterd. De methode wordt al toegepast in de productielijn van het Duitse bedrijf Inventux Technologies, het bedrijf waar van Elzakker nu voor werkt.

Links:
artikel van TU Delft
Inventux Technology Solar (En)
Staebler-Wronski effect (En)

h.srv naar bovenJUL

Vuilnisbak op zonne-energie

jaar
21
de BigBelly

Het komt uit de VS, is dik en werkt op zonne-energie: de BigBelly Solar. Dit type vuilnisbak voor de wijk staat al in diverse grote steden in de VS. De bakken kosten vierduizend dollar per stuk en verdienen zichzelf binnen anderhalf jaar terug door het slimme concept.

Ze persen zelfstandig het vuil samen tot pakweg een kwart van het ingeworpen volume. Wanneer de BigBelly volraakt, stuurt hij een sms naar het ophaalbedrijf. Dat hoeft zodoende alleen uit te rukken als het nodig is. Er wordt tijd, geld, brandstof en uitstoot bespaard. Dat willen wij ook.

Link : BigBelly Solar

h.srv naar bovenJUL

Duurzame energie heet voortaan hernieuwbare energie

jaar
20

Eind mei 2010 is de update verschenen van het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (AgenstchapNL, 2010). Dit Protocol is de opvolger van het Protocol Monitoring Duurzame Energie (SenterNovem, 2006). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt dit Protocol bij de statistiek van de hernieuwbare energie. Meest in het oog springende verandering is het wijzigen van de term "duurzaam" in de term "hernieuwbaar". Volgens de ZPV des te beter omdat iedere atoomboer al begon te schreeuwen dat hun stroom zo "duurzaaam" was. Met deze nieuwe definitie poetst het CBS groene randjes weg waarachter zich veel viezigheid schuil hield. Groen wordt weer fris!

f.wld naar bovenJUL

'Zephyr' onbemand zonnevliegtuig vliegt 7 dagen onafgebroken

jaar
17
Zephyr \\

Een onbemand, door zonnestroom aangedreven spionagevliegtuigje, de 'Zephyr', heeft afgelopen week liefst een week onafgebroken in het luchtruim boven een testgebied in Arizona rondgevlogen (waar de zon overdag heftig schijnt). Met deze technologie is het in principe mogelijk onafgebroken in de lucht te blijven, zonder traditionele branstof te hoeven innemen, want het ding vliegt namelijk op zonne-energie. Bron: CNN

f.wld naar bovenJUL

Solar Impulse 26 uur in de lucht

jaar
8

Na een 26 uur non-stop vlucht is de Solar Impulse gisteren weer veilig geland op het vliegveld van Payerne in Zwitserland. Daarmee heeft bedenker Bertrand Piccard laten zien dat zijn uiteindelijke doel - een vlucht rond de wereld op zonne-energie in 2011 - een haalbare zaak is.

De Solar Impulse HB-SIA vliegt op 11 628 monokristallijne zonnecellen met een gezamenlijk vermogen van gemiddeld 9 kW. Het PV-oppervlak bedraagt ca. 200 vierkante meter, bij een spanwijdte van liefst 80 m; dat is nog iets breder dan de Airbus A380.

Het vliegtuig kan zelfstandig opstijgen, ondanks een massa van 1600 kg. Overdag wordt de energie in lithium-accu's opgeslagen. Dat was voor piloot André Borschberg voldoende om de nacht op 1500 m hoogte boven de Jura door te komen.

Links :solarimpulse.com en video`s op SolarImpulseChannel

h.srv naar bovenJUL

Frisian Solar Challenge a.s. maandag van start

jaar
1

De Frisian Solar Challenge gaat binnenkort weer van start, de Elfstedentocht met boten die door zonne-energie worden voortgestuwd. Er zijn dit jaar meer dan 40 teams. Wubbo Ockels schiet het startpistiool af om half tien 's ochtends op maandag 5 juli. Het feest duurt de hele komende week. Website: Frisian Solar Challenge

f.wld naar bovenJUL

Frits Verhoef : SDE-subsidie 'hilarisch'

jaar
1

We wisten het al langer: de SDE-regeling is een jaarlijkse loterij, stimuleert alleen de bureaucratie, is weinig duurzaam en hopeloos inëfficiënt. In een interview met de Volkskrant zet Frits Verhoef van PV-leverancier Energieker.nl nog eens de tekortkomingen van de regeling op een rij. Citaat uit zijn relaas:

In drie jaar is er met suggesties vanuit de branche niets gebeurd, en de trieste paradox is dat de subsidiepot zwaar overtekend is, maar er tegelijkertijd slechts 20- tot 25 procent van het beschikbare geld daadwerkelijk wordt gebruikt.

Ook Verhoef pleit voor een stimuleringsregeling naar Duits voorbeeld: geen subsidie uit de rijksbegroting, maar toepassing van het principe dat de vervuiler - de afnemer van grijze stroom - betaalt.

Link: Interview Frits Verhoef

h.srv naar bovenJUN

Vermogen verdienen aan omvormers

jaar
29
SMA Sunny Boy

Dat het goed gaat in de PV-business is niet alleen aan de omzet van de paneel-producenten en leveranciers af te lezen. Ook de winstgevendheid bij de fabrikanten van omvormers spreekt tot de verbeelding. De grootste speler op de wereldmarkt, het Duitse SMA Solar Technology, heeft tijdens de jaarlijkse aandeelhouders-vergadering besloten om over het topjaar 2009 een 30 % hoger dividend uit te keren dan over 2008. Met daarbij de kanttekening dat over het eerste kwartaal 2010 de omzet (van € 340 miljoen) alweer 4 keer hoger was dan over dezelfde periode van 2009...

Nog meer cijfers om van te smullen. In de eerste drie maanden van 2010 werd liefst 1288 Megawatt aan omvormer-vermogen verkocht, waarvan 786 MW in Duitsland zelf. Het bedrijf telt nu 4656 medewerkers, bijna een verdubbeling t.o.v. een jaar geleden. De productie capaciteit voor omvormers wordt uitgebouwd naar elf GW vermogen op jaarbasis. Dat is namelijk wat SMA werelwijd aan marktvolume inschat over 2010...

Link: SMA verhoogt dividend (uit Photon Magazin)

h.srv naar bovenJUN

Dansende zonnebloemen op PV

jaar
29

Meer dan honderd bloemen wuiven de bezoeker tegemoet in de Belgische paviljoen op de lopende Wereld Tentoonstelling in Shanghai. Het kunstwerk is van Alexandre Dang en heet Dancing Solar Flowers. De gebruikte energiebron maakt het voor ons extra smakelijk: elke bloem wuift op een mini-zonnecel van 3 x 1 cm, een type dat ook wordt gebruikt in solar-rekemachines.

Sinds kort wappert er ook een exemplaar op de vensterbank van Uw verslaggever, maar dan met een vlinder i.p.v. de roze bloem. Heeft te maken met de vindplaats, de orchideeënhoeve annex vlindervallei in Luttelgeest. Een eyecatcher van weliswaar bescheiden formaat doch indrukwekkende Ausdauer: zelfs in de gevorderde avond-schemering weet het juweeltje van geen ophouden.

Mocht U dus tijdens de zomervakantie in de NoordOost Polder verzeild raken en (n)iets met tropische planten op hebben: ze zijn al bij de receptie te koop, voor € 10 per stuk. In plaats van de vlinder cq. bloem kunt U natuurlijk een eigen ontwerp bevestigen (wuivend handje, plukje donsveren, fotootje, ZPV-stekker etc.).


Mooie bijkomstigheid: U steunt daardoor ook het werk van Solar Solidarity.
Meer video's : bloemenkas en detail

h.srv naar bovenJUN

ZPV-logo ook op Uw website ?

jaar
27

Het nieuwe ZPV-logo heeft nog maar net het zonlicht aanschouwd en het verschijnt al op websites. De primeur gaat naar ZPV-lid Bé Nijmeijer uit Veendam: www.Zonne-Stroom.eu.

het ZPV-logo voor Uw website

Niet alleen die primeur is het vermelden waard: Bé heeft een heel informatieve website over alles wat met PV te maken heeft: de werking van zonnecellen, silicium, instraling, vermogen, accu's, laadregelaar, omvormer, wet van Ohm, MPP-tracker, diode, subsidie, terugverdientijd ... Allemaal zeer leesbaar gepresenteerd met afbeeldingen en heldere schema's. Heerlijk om daar te mogen grasduinen !
De website is ook te vinden bij onze Links.

Wie ook graag het nieuwe logo - b.v. als link -op zijn/haar website wil hebben: rechtsklikken op het exemplaar hiernaast, en dan de Afbeelding opslaan als ...
Natuurlijk kunt U ook het ZPV-icoontje gebruiken : het ZPV-icoontje voor Uw website
Bent u ook ZPV-lid en staat uw link nog niet bij onze verzameling, neem dan graag contact op en stuur ons het adres van uw website (webmaster@zonnestroomproducenten.org).

h.srv naar bovenJUN

Geveld door Tineke

jaar
20

Nog 10 dagen; daarna is het te laat en zijn we aan de goedwillendheid c.q. willekeur van de lokale welstandscommissies overgeleverd. Dankzij het initiatief van onze demissionaire minister Huizinga mag dan niemand meer zonder censuur zonnepanelen of collectoren tegen de gevel plaatsen.

Niet dat we vanaf 1 juli overal spiedende welstands ambtenaren door de wijken zien sluipen op zoek naar PV-geplaveide huisgevels; het toezicht op de nieuwe regel is in tijden van bezuiniging immers niet te bekostigen, handhaving een fictie. Je zult echter maar een boze (d.w.z. jaloerze ?) buurman hebben die een anoniem belletje pleegt naar het gemeentehuis. Kun je de pas geïnstalleerde gevelcentrale weer op marktplaats zetten ...

Schroomt U dus niet, schroef desnoods wat afgekeurde tweedehands panelen tegen de zuidmuur en maak een foto van Uwzelf met de actuele weekendkrant als bewijsmateriaal in de hand op de voorgrond. Ze zullen er komen, hoe dan ook !

Link: "pak de zonnekoningen aan" van Paulus Jansen (SP) met reactie ZPV.

h.srv naar bovenJUN

European Solar Decathlon

jaar
20

In navolging van de US Solar Decathlon is nu ook in Europa een Solar Decathlon van start gegaan. In Madrid kunt u tussen 18 en 27 juni de Solar Village bezoeken waarin 17 inzendingen worden tentoongesteld. Het gaat om ontwerpen van energienulwoningen en energiepluswoningen van diverse makelij. Er zijn Duitse, Finse, Amerikaanse, Engelse, Franse, Chinese en uiteraard ook (spectaculaire) Spaanse inzendingen. Het evenement vindt plaats op de Campo de Moro, het park achter het Koninklijke Paleis, aan de rivier die door Madrid stroomt. Misschiek komt Koning Juan Carlos even naar de ontwerpen kijken die in z'n achtertuintje staan.

f.wld naar bovenJUN

PV op WK

jaar
16

Zijn er raakvlakken te bedenken tussen zonnestroom en het WK voetbal? Wel, als dat zelfs lukt met Bavaria dan moet ook PV op het WK kunnen. Niet dat de ZPV met een delegatie inclusief spandoek is afgereist naar Zuid-Afrika. Maar ons viel op dat er voor het eerst tijdens een groot sport evenement reclame wordt gemaakt voor zonne-energie !

De première is voor het Chinese bedrijf Yingli Green Energy Holding Company Limited. Het adverteert via de LED-reclame langs de lijn met zijn dochter Yingli Solar. Niet dat wij nu op onze beurt reclame voor die PV-reus willen maken, maar hun missie spreekt ons wel aan: ... to make solar power an enduring and cost-effective technology for all humankind.
Voortaan kijkt U meer naar de zijlijn dan naar het getob op het middenveld.

h.srv naar bovenJUN

Nieuw logo ZPV

jaar
10
het nieuwe ZPV-logo

De Zonnestroom Producenten Vereniging heeft een nieuw logo: een oranje zonnetje met daarin de witte stekker. Dat geeft onmiskenbaar en trefzeker weer waar onze vereniging voor staat: het opwekken van zonnestroom.

Het nieuwe logo is ontworpen door bureau Nilsson uit Goes. Het oude logo - de bekende blauw-gele vlieger - zal dus verdwijnen; het beeld van een vlieger kan vanwege de associatie met windstroom immers voor verwarring zorgen.

De nieuwe combinatie van logo en ZPV-naam zal gebruikt worden voor al onze uitingen naar de leden, de pers, instanties en bezoekers. Ze zal dus verschijnen op briefpapier, de nieuwsbrief Power to the People, de website, visitekaartjes, flyers en op de marktkramen.

h.srv naar bovenJUN

ZPV op Natuurmarkt in Helmond

jaar
8

Op zondag 6 juni stond de ZPV met een eigen marktkraam op de jaarlijkse Natuurmarkt in Helmond. In de prachtige omgeving van het stadswandelpark Warande waren ca. 45 kramen opgesteld.

ZPV-kraam in Helmond

Er was vrij veel aanloop en het weer werkte ook mee. Twee nieuwe demo-opstellingen en de onlangs aangeschafte lichtbesparingsdemokoffer deden mooi hun werk. De inventaris van de kraam wordt steeds completer. Er waren liefst vier ZPV-ers aanwezig voor vragen en uitleg.

Aankomende zondag zullen we met de kraam van de ZPV op de braderie in Oosthuizen staan; zie ook de Agenda. Daar zal ook voor het eerst drukwerk met het nieuwe logo worden uitgedeeld.

h.srv naar bovenJUN

SDE-groot mega-overtekend

jaar
3

Juichend meldt Agentschap.nl op haar website dat de SDE regeling zonnestroom-groot (15-100 kWp) in de eerste milliseconde van de openstelling al overtekend was. Volgens Agenstschap.nl kwamen er op 31 mei liefst 35.000 aanvragen binnen. Daarvan worden er dus wegens de uiterst schale subsidiepot maar een paar gehonoreerd. Als de belangstelling zo groot is, vinden wij, moet de regeling veel ruimer. Zoals het nu is worden zoveel aanvragers teleurgesteld dat ze zich verder niet meer met zonne-energie bezig houden. Zonde, en onacceptabel.

f.wld naar bovenMEI

Verkiezingen en energie

jaar
26

Het Centraal Planbureau en het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben alle politieke programma’s voor de komende verkiezingen op allerlei punten vergeleken. Nieuwsgierig als we zijn hebben we het document gedownload en de energieparagrafen bekeken. Al te hoge verwqchtingen hoeft u niet te hebben. Pragmatisme regeert, vooral bij CDA VVD, PVV, en SGP. Deze partijen kiezen voor kernenergie. De dames en heren politici doen al langer hun stinkende best om kernenergie als 'duurzaam', 'groen' en 'klimaatvriendelijk' te slijten. Wat ons betreft is kernergie heel erg duur en produceert het zeer langdurig zwaar radioactief afval, als is het maar het spreekwoordelijke "tennisballetje per jaar". VVD en PPV schaffen de SDE botweg af. Andere partijen doen geheimzinnig over hun subsidies. Sommige koppelen subsidies aan leverancierverplichtingen. Diverse partijen denken aan een extra heffing (hoe origineel!) om investeringen in duurzame energie mogelijk te maken. Die centjes komen niet bij particulieren terecht maar bij het bedrijfsleven (net zoals Shell wordt betaald om CO2 onder de grond te stoppen; in het slechtste geval betaalt u extra voor stroom om die CDA-VVD-PVV-SGP kerncentrales te kunnen financieren!). GroenLinks wil steenkoolgestookte centrales tot sluiting dwingen door de belasting op steenkool te vertienvoudigen, waardoor het gebruik van kolen drie keer zo duur wordt. CDA, VVD, PVV en SGP willen niets liever dan kerncentrales. De PvdA realiseert broeikasgasreductie in de energiesector vooral met een heffing op de lozing van restwarmte en door de vrijstelling van de brandstofbelasting voor kolen- en gascentrales op te heffen.

Over zonnestroom niets in de diverse programma's. We zullen het zelf moeten doen, want net zoals in het verleden staat de overheid niet te trappelen van ongeduld om particulieren te helpen. Toch verwachten we meer zonnestroom. Reden is indirect omdat reguliere stroom een stuk duurder gaat worden door alle boterzachte en halfslachtige maatregelen. Gridpariteit komt intussen rap naderbij en dat zal consumenten niet ontgaan. Zonneschijn en zonnestroom laten zich eenvoudigweg niet door bespaarzieke en kernenergiebeluste Nederlandse politici dwingen.

f.wld naar bovenMEI

Nederland krijgt nieuwe energie (2)

jaar
24

Het burgerinitiatief Nederland krijgt nieuwe energie heeft als doel dat Nederland in 2050 alle energie volledig uit duurzame bronnen moet betrekken. Alle fossiele brandstoffen moeten plaats gemaakt hebben voor zon, wind en biomassa. Om dit op de politieke agenda te krijgen zijn 40.000 handtekeningen nodig.

Een partijoverstijgend duurzaamheids overleg van 156 medewerkers uit 7 politieke partijen heeft een uitgebreid voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie opgesteld. Hoewel in de tien belangrijkste punten van dit overleg ook wat compromissen te bespeuren zijn, verdient de actie als geheel beslist de steun van duurzaam Nederland. Op de website van het burgerinitiatief kunt u uw handtekening plaatsen. Op dit moment staat de teller op 11.112, maar we zijn pas tevreden als hij over de 40.000 is.

f.wld naar bovenMEI

Warm, warmer, warmst . . . .

jaar
19

Het Amerikaanse weerbureau, de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) heeft zojuist gepubliceerd dat de afgelopen periode januari-april de warmste is geweest sinds de NOAA met metingen begon. De opwarming van de aarde lijkt gewoon door te gaan, ook al hadden Noord-Amerika en Europa een barre en koude winter. Daar staan andere plekken op aarde tegenover waar het aanzienlijk warmer was dan normaal, bijvoorbeeld Australië. Zie de NOAA website

f.wld naar bovenMEI

PV-verslaving

jaar
18

In de Op=op rubriek van de Volkskrant werd door PV-eigenaren nogal wat gesputterd over de belabberde SDE-loterij. Als reactie vraagt een lezer zich af: "Zijn er ook mensen die zonder subsidie en met zonnepanelen nog lachen?"

Het antwoord in dezelfde krant komt van Ard Jonker uit Amsterdam. Hij is intens blij met zijn -ongesubsidieerde- panelen. Ook legt hij uit hoe wonderlijk het brein van een zonne-energieliefhebber werkt. De panelen hebben hem erg bewust gemaakt van zijn energie-verbruik. Het vervangen van lampen door LED's levert hem bovendien in vijf jaar 1500 euro op. Maar hij waarschuwt ook:

Het is verslavend. Als niemand mij tegenhoudt, blijf ik panelen bijplaatsen...'
Wij zijn de laatsten die Ard tegenhouden.

h.srv naar bovenMEI

Open Dagen Solar Days a.s. weekend

jaar
6

Solar Open DaysNet zoals vorig jaar worden dit jaar begin mei de Solar Days georganiseerd, en daarbij horen ook de Open Dagen. U kunt aanstaande zaterdag en zondag op bezoek bij mensen die een zonnestroominstallatie hebben en/of een zonneboiler. De deelnemers aan de Open dagen, dat wil zeggen mensen die de deur van hun huis gastrvrij openzetten zijn allemaal te vinden, met dag en tijd van openstelling op deze ODE-website ...

f.wld naar bovenMEI

Zeg maar dag tegen je afdakje

jaar
4

Op de blogsite van Paulus Jansen (2e kamer, PSP) lezen we dat per 1 juli a.s. het plaatsen van zonnepanelen aan/op de gevel en als afdakje boven de voordeur [weer] bouwvergunningsplichtig wordt. Daar gaat ie dus weer. De betutteling van 25 jaar geleden is weer terug, en de bewindsvrouw (mevrouw Huizinga, CDA) maakt weer de bekende 180 gradendraai die zo kenmerkend is voor haar politieke Haagse vriendjes. Meneer Verhagen verklaart op de tv met ernstige stem dat kernenergie onvermijdelijk, ja wenselijk is. De CDA-achterban vraagt op hetzelfde moment om duurzaamheid. Intussen brengt mevrouw de minister dus een nieuw wapen in stelling: de gemeentelijke welstandscommisssie. Wat een verrassing! Welstandscommissies mogen namens mevrouw Huizinga eventjes korte metten maken met die blauwe burgerlijke vrijheid. Dat hebben we drie jaar geleden nog meegemaakt in Steenwijk. Een hele energienulwoning tegen de vlakte wegens 'lelijkheid'. Wat is de volgende stap? Een paar duizend euro leges vragen voor een bouwvergunning voor zonnepanelen? Of maar meteen helemaal afschaffen? Blauwe pogroms? Willen we in dit land eigenlijk wel duurzaamheid? Willen we in dit land 20% energie besparen in 2020 of niet? Als het aan de bewindsvrouw ligt gaat truttigheid voor het milieu. Wij als ZPV doen niet graag boos tegen een politieke partij, maar van supertruttigheid worden we heel erg boos.

f.wld naar bovenMEI

1 jaar doe-het-zelf

jaar
1

Precies een jaar geleden ging Nederlands eerste zelfgebouwde zonne-energiesysteem in productie. Het zelf maken van zonnepanelen ging niet zonder slag of stoot. Negatieve reacties genoeg, zoals: "dit project is niet mogelijk", "kost veel te veel", "is economisch niet rendabel", enzovoort. Gelukkig hadden we ook reacties zoals "goed gedaan!". Sommigen waren kritisch. Zullen deze panelen het volhouden of na een paar weken stoppen met produceren? Als je iets wil, dan moet je er ook voor gaan, en is dat wat we hebben gedaan. Dit heft uiteindelijk geresulteerd in de eerste verjaardag van Nederlands eerste zelfgebouwde zonne-energiesysteem. De critici hebben gedeeltelijk gelijk. Ja het is waar, verbeteringen zijn nog wel nodig maar hebben we dit eerste jaar gebruikt om te experimenteren en om productiegegevens te verzamelen zodat we kunnen laten zien dat het echt mogelijk is om zelf zonnepanelen te maken die nog leuk produceren ook. Kom naar de Home Build Solar System website en zie hoe we de panelen hebben gemaakt - e-mail naar Hans Maas

f.wld naar bovenAPR

Trots met kiespijn

jaar
28

Onlangs maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat in Nederland in 2009 liefst 3,95% van alle energie duurzaam hebben opgewekt. Ofwel een half procentje meer dan in 2008. Wordt u daar vrolijk van? Misschien wel, misschien niet. Wij hadden het graag beter en vooral heel erg veel ambitieuzer gezien. Want...in Europa staan we nu op de 23e plaats ofwel bijna in het verdomhoekje, alle retoriek en kletspraat van het afgelopen kabinet ten spijt. De dames van der Hoeven en Cramer blijken keizerinnen te zijn zonder kleren. Ter verduidelijking het bijgaande, nietsverhullende grafiekje.

achterin de rij aansluiten svp

f.wld naar bovenAPR

Duitsland rode PV-lantaarn ???

jaar
24

Onder de onvoorstelbaar intrigerende nieuwskop 'Soll Deutschland Schlusslicht bei der Förderung der Solarenergie werden?' (Gaat Duitsland de rode lantaarn worden m.b.t. PV-subsidie?) maakt de Solarenergie-Förderverein haar zorgen kenbaar over de toekomst van het zo succesvolle EEG-model. Om het kort te maken: het loopt zo'n vaart niet. Nederland zal immers de vaste positie van hekkesluiter niet gauw prijsgeven...

Leuk aan het bericht is vooral het daarbij gepubliceerde en vergelijkende overzicht, zie rechts: Wie besteedt Wat(t) in Europa aan subsidie voor duurzame zonnestroom? Nederland komt in deze top-10 vanzelfsprekend niet voor. Maar de gegeven kWh-vergoedingen en de looptijden van de subsidies spreken boekdelen.

Op de website van de Förderverein een raak citaat van Albert Einstein: Problemen kun je nooit met dezelfde manier van denken oplossen als die waardoor ze zijn ontstaan...

Link:
Solarenergie-Förderverein

h.srv naar bovenAPR

The Solar Future II

jaar
24

Zoals bekend heeft ZPV-lid en independant-PV-marketwatcher Peter Segaar via organisator SolarPlaza een wildcard gekregen om onafhankelijk verslag te leggen van de peperdure vaderlandse conferentie The Solar Future II. Het evenement vond op 22 april 2010 plaats in Utrecht en werd opgeluisterd door o.a. de sprekers Wim Sinke (ECN), Esther Zumpolle (ODE), Rob van Rees (GreenChoice) en de ex-ministers Jacqueline Cramer en Ruud Lubbers.

De veelbeluisterde constatering dat het in Nederland aan visie en consistent subsidiebeleid ontbreekt waardoor we de wereldwijde omzet-boom van 20 miljard euro nu naar 500 miljard (!) over enkele jaren (bij grid-parity) zullen mislopen, vatte Lubbers onderkoeld samen: 'De overheid is niet slim.'.
Die opvatting was men in ZPV-kringen al eerder toegedaan...

Volg de ongetwijfeld weer boeiende uitweidingen van Peter op de Solar Future II pagina van zijn Polder PV.

Link:
The Solar Future

h.srv naar bovenAPR

Mooie woorden en de barre praktijk(2)

jaar
22

De netbeheerder Enexis saboteert zonnestroom waar men maar kan. Met de regelmaat van de klok krijgt onze vereniging e-mails van verontruste mensen bij wie Enexis op de deur bonst "uw meter moet worden vervangen". Blijkt de persoon in kwestie dus een perfecte en zeer nuttige Ferrarismeter te hebben (voor de kenners: met een wieltje dat vrolijk terugdraait als de zon op je zonnepanelen schijnt, een automatische saldeerder). Enexis heeft daar kennelijk zwaar de pest aan want ondanks TWEE verklaringen van de minister van Economische Zaken in de Tweede Kamer in hoogsteigen persoon dat een ferrarismeter gewoon mag blijven hangen, blijft Enexis stug doorgaan met het intimideren van klanten. Bah Enexis. De arrogantste netbeheerder van het hele stel.

Bezitters van ferrarismeters: houd hem vast want hij is voor PV-bezitters goud waard - zie de pagina Salderen.

f.wld naar bovenAPR

Nederland krijgt nieuwe energie (1)

jaar
22

Het burgerinitiatief Nederland krijgt nieuwe energie heeft als doel dat Nederland in 2050 alle energie volledig uit duurzame bronnen moet betrekken. Alle fossiele brandstoffen moeten plaats gemaakt hebben voor zon, wind en biomassa. Om dit op de politieke agenda te krijgen zijn 40.000 handtekeningen nodig.

Een partijoverstijgend duurzaamheids overleg van 156 medewerkers uit 7 politieke partijen heeft een uitgebreid voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie opgesteld. Hoewel in de tien belangrijkste punten van dit overleg ook wat compromissen te bespeuren zijn, verdient de actie als geheel beslist de steun van duurzaam Nederland. Op de website van het burgerinitiatief kunt u uw handtekening plaatsen. Op dit moment staat de teller op 1656.

h.srv naar bovenAPR

Mooie woorden en de barre praktijk (1)

jaar
21

Morgen wordt in Utrecht de conferentie "Dutch Solar Future" gehouden. Er spreken hele dure dames en heren fraaie woorden over duurzame ambities. We hebben we de namen 'Cramer' en 'Lubbers' op het programma zien staan. pv mag niet Intussen is er nogal wat verschil tussen de hoogdravende voornemens en de botte praktijk van alledag, zeg gewoon platte sabotage van gewone mensen die duurzaam willen zijn, d.w.z. zonnepanelen willen plaatsen. Dit gebeurde afgelopen maand in Leiden, niet eens de stad met de slechtste reputatie en de domste ambtenaren.

 

Beste ZPV, Voor jullie algemene beeldvorming hoe serieus energiebesparende maatregelen in Leiden genomen worden: M'n aanvraag voor de plaatsing van zonnecollectoren is afgewezen en wel om het feit dat de zijkant van de collectoren vanaf de straat zichtbaar zijn (vanaf de grijze achterzijde, een driehoek met een basis van 2 meter en hoogste punt 60 cm !) Plat op het dak mag misschien wel maar dan verdampt er een hoop van het rendement. Kortom, zeer teleurstellend.

 

Groeten R.

 

Kortom, er is nog een heleboel te doen voor de ZPV

f.wld naar bovenAPR

Energyhouse de Mirre Veldhoven

jaar
19

In een nieuwbouwwijk in Veldhoven is in opdracht van Woningstichting Aert Swaens een energieneutrale woning gebouwd die niet met het openbare elektriciteits- en gasnet is gekoppeld en dus helemaal autonoom is. Op de website Olino vindt u een beschrijving van deze conceptwoning. Dat er veel zonnepanelen en een knaap van een zonthermische installatie op het dak liggen zal u niet verbazen.

f.wld naar bovenAPR

Groene masterclass in VPRO's Tegenlicht

jaar
13

Als afsluiting van de vijfdelige themareeks de groene transitie ging de laatste uitzending van het VPRO-programma Tegenlicht in op de bio-economie. Onder leiding van Joris Luyendijk gaf de inmiddels welbekende drijfveer achter het Duitse PV-succes - Herrmann Scheer - een masterclass over visie en obstakels bij transitieprocessen.

De vijf Nederlandse deelnemers aan het gesprek komen uit wetenschap, bedrijfsleven, consultancy en financiën. Over de vraag waarom Nederland ook in de bio-economie de slag dreigt te missen (zoals eerder in de wind- en PV-sector) was men het behoorlijk eens: er ontbreekt een betrouwbaar investeringsklimaat. Onze bovendien op loterij gebaseerde SDE-regeling zet daarom ook geen zoden aan de dijk van verduurzaming. Het ontbreekt aan visie en durf om elders (Denemarken, Duitsland, Spanje) opgedane ervaringen ook in Nederland toe te passen.

Scheer benadrukt dat wettelijk vastgelegde steun aan duurzame ontwikkelingen (b.v. een degelijke feed-in regeling) geen 'vals spel' is - een mening die onze minister MvdH lijkt toegedaan. Scheer verwijst subtiel naar de ontelbare miljarden waarmee overheden vele decennia lang de inzet van fossiele brandstoffen en kernenergie hebben gesubsidieerd. Duurzaam heeft dus nog veel geld tegoed. De lobby van de fossiele spelers op de energiemarkt is enorm; maar Scheer ziet dat de kentering in Duitsland is ingezet door de burgers: die leggen de prioriteit inmiddels bij duurzaamheid ook al betekent dat een -voorlopig- iets hogere energie rekening.

De afsluitende (Afrikaanse) wijsheid van Scheer houden we er in:
wie naar de zon kijkt, laat zijn schaduw achter zich...

Link (zie ook het bericht Roadmap 2050 hieronder):
Tegenlicht - Eerdere afleveringen:
Het Nieuwe Rijden (elektrische auto)
Vuil Spel om Olie
Energy Risk
De Regenmakers. Het groene verzet in China

h.srv naar bovenAPR

Roadmap 2050: reductie CO2 voor Europa haalbaar en betaalbaar

jaar
13

De European Climate Foundation (ECF) heeft een stevig rapport gepubliceerd over de haarbaarheid en betaalbaarheid van een welvarend doch/dus emissie-arm Europa in het jaar 2050. Het boekwerk met interessante conclusies wordt vandaag aan de Europese Comissie aangeboden. Onze KEMA is een van de vijf schrijvers van de Roadmap die meer dan € 2 miljoen heeft gekost.

De auteurs hebben diverse scenario's doorgerekend die de uitstoot van kooldioxide met 80 % moeten verminderen, en de gevolgen daarvan voor de energiesector. Uit het onderzoek blijkt dat in elk scenario de kosten binnen acceptabele grenzen blijven. De onderzoekers doen enkele aanbevelingen: snelle ontwikkeling van beleid en uitvoering met speciale aandacht voor...

 • maatregelen voor energie besparing en efficiëntie
 • investeringen in regionale stroomnetwerken
 • markthervormingen voor betrouwbaarder investeringsclimaat

De samenvatting van het ECF liegt er niet om en is glashelder:
The Roadmap 2050 shows that the benefits of the low-carbon transition by far outweigh (overtreffen) the challenges and that a commitment now to a systemic low-carbon transformation of the energy sector is ultimately the winning economic strategy for competitiveness, jobs and low-carbon prosperity. Achieving the 80% GHG reductions target in 2050 based on zero carbon power generation in Europe is technically feasible and makes compelling economic sense.
Link:
Roadmap 2050 van ECF

h.srv naar bovenAPR

Consument ziet weinig in energiebesparing

jaar
11

Adviesbureau Accenture heeft wereldwijd 9 duizend burgers ondervraagd in 22 landen over de energie problematiek: kosten, klimaatverandering, tekorten, luchtvervuiling, afhankelijkheid, besparing etc. De uitkomsten zijn veelzeggend en ontnuchterend. Enkele highlights.

Van de ondervraagden is 90 % bezorgd over de stijgende energieprijzen en 76 % ziet dreigende energie tekorten als probleem. Daarentegen denkt slechts 37 % dat de oplossing ligt bij minder energie gebruik door de consument. Ongeveer tweederde vindt dat het opwekken van duurzame energie de problemen kan oplossen.

Interessant is ook de opvatting over wie het initiatief moet nemen in het oplossen van het energievraagstuk: slechts 21 % vindt dat dit aan de energiebedrijven moet woorden overgelaten. Veruit de grootste groep (45 %) denkt dat dit een taak van de overheid is. Een kwart (24 %) gelooft dat de consumenten zelf actie moeten ondernemen.

Consumenten hebben o.h.a. niet veel vertrouwen in energiebedrijven: slechts 22 % denkt dat die producenten het vraagstuk echt aanpakken. En 46 % vertrouwt hun alleen maar als de overheid die bedrijven tot actie dwingt. Verder is nergens in de onderzochte landen de afkeer van buitenlandse energiebedrijven zo groot als bij ons: liefst 88% van de ondervraagde landgenoten voelt zich niet goed bij het idee van afhankelijkheid van en bemoeienis door buitenlandse energie producenten.

Link:
De uitgebreide samenvatting van het rapport is te vinden op accenture.com

h.srv naar bovenAPR

Olieprijs klimt maar door

jaar
8

De prijs van ruwe olie is stevig aan het klimmen. Op korte termijn zal dat vooral invloed hebben op de benzineprijs aan de pomp. Onder de kop "Stevige opmars benzineprijs" constateert UnitedConsumers.com dat we de recordprijs van € 1,69 al tot op een dubbeltje zijn genaderd.

De olieprijs staat nu op $ 86. Dat is nog ver beneden de recordprijs van juli 2008 toen men voor een vat ruwe olie liefst 147 dollar rekende. De vorige keer duurde het amper negen maanden om van 86 naar 147 dollar te groeien. Omdat de wereldeconomie nu aan het herstellen is van crisis en recessie zal het deze keer misschien wat langer duren. Ook het prijssturende OPEC-beleid maakt voorspellen niet eenvoudig. Omdat echter het PeakOil-verhaal tot ons collectieve bewustzijn doorsijpelt, hoeven we ons geen illusies meer te maken dat de hogere brandstofprijzen van tijdelijke aard zijn. En zal het niet lang meer duren tot ook de energiebedrijven de kWh-prijzen zullen opschroeven. Gelukkig weet de doordenkende ZPV-(st)er daar allang een antwoord op ...

h.srv naar bovenAPR

Crematie met zon op komst

jaar
1

Als het aan de Zeeuwse uitvaartonderneming SolaTic ligt, wordt het binnenkort werkelijkheid: crematie op zonne-energie. Net ten zuiden van Westkapelle verrijst aan het strand een gloednieuwe CSP-centrale (Concentrated Solar Power). Licht van de zon wordt weerkaatst door een grote spiegel en geconcentreerd op de kist met daarin een overleden dierbare. Binnen veertig minuten is de verbranding op een ultraschone manier voltooid.

artist impression van de SolaTic-oven

Een dergelijke vorm van uitvaart is de stille droom van vele zonaanbidders en voorvechters van duurzaam energie gebruik. Zij prefereren een sfeervolle open-lucht crematie aan zee boven de weggewerkte, gasgestookte oven op een afgelegen bedrijventerrein. Directeur Arie Drijfhout van SolaTic: 'In vele culturen en tradities is een ter-lucht-bestelling al duizenden jaren normaal. Ook in Nederland vragen nabestaanden steeds vaker naar alternatieven die minder geheimzinnig en bovendien milieuvriendelijker zijn.'

De parabolische spiegel krijgt een diameter van 11,6 m waardoor een vermogen van 110 kWp kan worden opgewekt. Dat is ruim voldoende om een kist van FSC-hout of een rieten mand binnen enkele seconden zodanig te verhitten dat deze spontaan vlam vat. Er komt geen aardgas of andere brandstof aan te pas. De installatie draait met de zon mee; dat maakt het mogelijk om op een zonnige zomerdag zeker zeven crematies uit te voeren.

Hoewel de zonneoven pas eind juni 2010 in bedrijf gaat, heeft Drijfhout reeds vele verzoeken en blijken van belangstelling ontvangen. 'Mensen stellen vooral praktische vragen: waar de bloemstukken moeten komen, of er gefilmd mag worden en over muziek tijdens de plechtigheid'. Volgens de SolaTic-directeur zijn de favoriete titels "Here comes the sun" en "There's no sunshine when she's gone".
Er is wel een voorbehoud: 'Uiteraard zijn we afhankelijk van het weer. Ook zijn er in de wintermaanden geen crematies mogelijk. Daarom zullen we met een wachtlijst moeten werken.'

What a way to go !

h.srv naar bovenMRT

Pseudologia fantastica

jaar
31

Een minister van EZ die tijdens haar bewindsperiode haar eigen beleid in de steek laat. Dat lijkt op een piloot van een vliegtuig die op 30.000 voet aan de verkeerstoren meldt dat hij eigenlijk timmerman wil worden. Er is ooit een mooie reclame geweest van de NS: "Nu weet ik het - ik word conducteur". Een minister wordt geacht gedegen beleid te formuleren en uit te voeren. Daar is over nagedacht, daar word je voor aangesteld. Wat hier gebeurt is waanzin ten top. En het meest ergerlijke is dat tussen neus en lippen door 'eventjes' wordt ingezet op kernenergie en dat zonne-energie in de hoek wordt gezet, alsof men in Duitsland en Belgie achterlijk is. Hartelijk dank minister voor het inzicht. Bij wat voor politieke club hoort u? Heerst daar altijd een pseudologia fantastica atmosfeer? zie Wikipedia

f.wld naar bovenMRT

Solar Days 2010: veel ZPV-deelnemers

jaar
30

Tijdens de Solar Days stellen particulieren hun huizen open voor belangstellenden. Die kunnen daar PV-installaties en zonneboilers bekijken, en krijgen informatie van ervarings-deskundigen (zie ook de eerdere ODE-oproep bij de nieuwsberichten).
Achter de bezoek-adressen gaan heel wat ZPV-leden schuil; bekijk eens het actuele kaartje. Uiteraard kan daar nog veel meer bijkomen: meld u dus aan op de ODE-website. De ZPV-deelnemers tot nu toe:

- Henk Dekker (Laren/Gld)
- Gonnie van Doornmalen (Drunen)
- Jeroen Haringman (Hilversum)
- Martin Kleinman (Lelystad)
- Familie Mokveld (Roermond)
- Eric Plankeel (Amsterdam)
- Familie Schreeven (Arnhem)
- Peter Segaar (Leiden)
- Niels Thijssen (Gennep)
- Ruud Vriend (Hem)
- Ernst Vuyk (Utrecht)
- Familie Witte (Tilburg)
- Rene van de Wouw (Oosterhout NB)

h.srv naar bovenMRT

1 in Nederland tegen 40 in Vlaanderen en 500 in Duitsland

jaar
29

In 2009 is in Vlaanderen 40 x zoveel aan zonnepanelen geinstalleerd als in Nederland, aldus SolarPlaza (6 MWp in nederland, 220 MWp in Vlaanderen). Duitsland deed het nog beter, met meer dan 3.000 megawattpiek. Dat geeft op z'n minst te denken over de ambities en het beleid van de Nederlandse Rijksoverheid.

bron: Energieraad

f.wld naar bovenMRT

Nieuw logo ZPV ?!

jaar
28

Gisteren toog een 6-persoons delegatie van onze vereniging naar het Zeeuwse Goes. Daar werden bij bureau Nilsson de eerste ontwerpen voor een nieuw ZPV-logo bewonderd en gekeurd.

het huidige ZPV-logo

Al langer leefde het idee om het "vliegertje" -het huidige logo, zie rechts- te vervangen door een nieuw icoon. Dat moet door vormgeving en boodschap de herkenbaarheid van de ZPV vergroten. Het moet uitstralen waarvoor onze vereniging staat: de productie van superschone elektriciteit met behulp van zonnepanelen. Het beeld van een vlieger kan vanwege de associatie met windstroom voor verwarring zorgen.

De nieuwe combinatie van logo en ZPV-naam zal gebruikt worden voor al onze uitingen naar de leden, de pers, instanties en bezoekers. Ze zal dus verschijnen op briefpapier, de nieuwsbrief Power to the People, de website, visitekaartjes, flyers en op de marktkramen.

In de eerste ontwerpen van bureau Nilsson zat al een helder idee verwerkt. We hebben veel vertrouwen dat na het verwerken van onze opmerkingen er gauw iets moois uit zal rollen. We houden u op de hoogte.

h.srv naar bovenMRT

Presentatie VVZKC & CSP

jaar
21

bron: www.groenebrandstof.nlZaterdag 20 maart ben ik met collega Harm naar Gouda gereden om daar de bijeenkomst over CSP (concentrated solar power, geconcentreerde zonnekracht) bij te wonen.

De bijeenkomst begon met de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales VVZKC, waar door het bestuur de gebruikelijke agendapunten werden besproken met de aanwezige leden. Wij als ‘outsiders’ van deze vereniging maakten in elk geval kennis, en namen notie van de hoeveelheid ideeën en expertise die aanwezig is. Zelfs studenten (HTS en universitair met multidisciplinaire richtingen van energie en politiek) waren aanwezig.

Na de vergadering verplaatsten we allemaal ons naar een andere zaal, waar 2 presentaties gegeven werden. Hier is stilgestaan bij de ontwikkelingen van de huidige technieken, en ideeën over schaalgrootte werden uitgewisseld. Zo verbaasde het mij dat er een enorm netwerk-plan klaar ligt, waarbij de zonrijke gebieden (denk aan Marokko, Libië, Egypte) met CSP-technieken fikse vermogens aan elektriciteit leveren aan een werelddekkend netwerk via een HVDC - High Voltage Direct Current, hoge spanning gelijkstroom) techniek uitgewisseld worden naar Europa, Azië, Australië en Amerika.

Vanaf het HVDC netwerk is het voor elk land mogelijk om daar de gewenste spanning en netfrequentie van te bouwen. Als tegenprestatie hiervoor kan een Europees land weer een vergoeding geven aan de leverende partijen. Momenteel is het reeds rendabel, ongeacht de huidige kabelverliezen (ik ving op dat een verlies van 3% per 1.000 km HVDC kabel momenteel reeël is). Dat zou dus betekenen dat met een eenmalige grote investering de elektriciteit op duurzame wijze voor generaties na ons tegen een constante prijs geleverd zou kunnen worden.

Ook schitterend zijn de mogelijke technieken: van grote torens die bestraald worden met spiegels (varieren van een oppervlak van ca. 1,14 m² tot platen van 11 x 11 meter), en parabool gevormde spiegels die een stirling-motor bestralen (met deze stirling-motor wordt dan elektriciteit gegenereerd, en kan men zelf mechanisch deze energie rechtstreeks benutten). Om de nacht te overbruggen wordt gebruik gemaakt van buffers in de grond, bijvoorbeeld van grind en beton die de hitte gedurende de dag kunnen opslaan en geleidelijk afstaan.

Wat een mooi gevoel zou het zijn, als de OPEC met zijn olievoorraad nergens meer heen kan, of gewoonweg zelfs de vraag ziet wegvallen daar er goede en goedkopere alternatieven en vormen van energie ruimschoots voorhanden zijn! Ik kan jullie in elk geval aanraden om het bijgevoegd document Nederland krijgt nieuwe energie eens tot je te nemen, ongeachte welke politiek voorkeur je ook mag hebben.

Niels Thijssen

f.wld naar bovenMRT

Open huizen gezocht!

jaar
20

Graag plaatsen wij onderstaand bericht van ODE (Organisatie voor Duurzame Energie).

Van zaterdag 8 t/m zondag 16 mei 2010 vinden in Nederland en daarbuiten de Solar Days plaats. Ook dit jaar organiseert ODE in samenwerking met Holland Solar weer het Open Huizen festijn. Vorig jaar waren er al enthousiaste ZPV-ers die hun huizen met zonne-installaties gastvrij openstelden. Ook nu vragen we de leden van ZPV om hun huizen en installaties te tonen en hun kennis en ervaring te delen met geïnteresseerden.

Wilt u zich aanmelden dan kunt u dat doen door het formulier op de ODE website in te vullen. Wij gaan dan er alles aan doen om tijdens de Solar Days zo veel mogelijk geïnteresseerden uw huis te laten bezoeken.

Uw adres, woonplaats en bezoektijden komen op een kaart van Nederland te staan, zodat potentiële bezoekers kunnen zien wie in hun buurt zijn huis openstelt en wanneer. Of als u dat liever heeft alleen uw telefoonnummer met de vier cijfers van uw postcode, zodat bezoekers een afspraak kunnen maken. Het moment van openstelling bepaalt u zelf. Dat kunnen er meerdere zijn, als ze maar vallen in de periode van zaterdag 8 t/m zondag 16 mei 2010.

Bij voorbaat hartelijk dank en na ontvangst van uw bericht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Esther Zumpolle (voorzitter Zonsectie ODE)
Nus Sielcken (secretaris Zonsectie ODE)

Links: ODE en Solar Days

h.srv naar bovenMRT

Salderen - alle informatie op een rij

jaar
20

Op de pagina Salderen vindt u voortaan weer alle interessante informatie over het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit: uitleg van het begrip salderen, uitgewerkte voorbeelden voor diverse scenario's, en de ontwikkeling van aanvullende wetgeving sinds de elektriciteitswet uit 1998.

De inhoud is grotendeels overgenomen van onze voormalige website (zonnestroomproducenten.nl). De informatie is echter nog steeds actueel en relevant voor ons als stroomproducenten.

h.srv naar bovenMRT

Vermogen meten met de ferrarismeter

jaar
18

terugdraaiende ferrarismeter Het is niet alleen plezierig maar ook nuttig om te zien of de geïnstalleerde panelen werkelijk de beloofde hoeveelheid Watts produceren. Er kan b.v. een omvormer, een paneel of zelfs een kabel kapot zijn. Hier geldt dus: meten is weten. Veel trotse eigenaren van PV-systemen beschikken daarom over uitlees-apparatuur en bijbehorende software om het vermogen te meten dat door hun installatie wordt opgewekt. Maar ook zonder speciale meetapparatuur - gewoon met een ferrarismeter - kan het vermogen worden bepaald.

Hoe zat het ook al weer. Een installatie van b.v. 1500 Wp (Wattpeak) levert in perfecte omstandigheden inderdaad 1500 W (Watt). Die omstandigheden komen in werkelijkheid zelden voor: heldere hemel met wat witte wolkjes naast een hoogstaande zon, en lage temperaturen van panelen en omvormer. Vooral in maart en april mag het verschil tussen de opgegeven Wp's en de opgewekte W's echter niet heel groot zijn. In de praktijk mag je met 1300 W gemeten vermogen al concluderen dat de installatie het goed doet.

het C-getal

De gelukkige bezitter van een ferrarismeter - de ouderwetse meter met terugdraaiend (salderend) wieltje - beschikt over de mogelijkheid om op een zonnig moment het vermogen van de installatie te meten. Alles wat je nodig hebt is een stopwatch (mobiele telefoon) of horloge met secondenwijzer.
Op de ferrarismeter staat verder nog het C-getal vermeld; dat is het aantal omwentelingen dat de draaischijf moet maken voor de energieproductie van precies één kWh. Veel voorkomende types zijn 375, 600 en 750 omw/kWh.

Meet de tijd die de draaischijf nodig heeft voor één omwenteling. Het vermogen is dan te berekenen met de formule:
formule vermogen
Hier is Tomw de omwentelingstijd. Een voorbeeld: bij een gemeten omwentelingstijd van 7,80 sec. en een ferrarismeter met C = 375 bereken je eerst 375 x 7,80 = 2925.
Dan deel je 3600000 door 2925; dat levert 1231 op: de PV-installatie levert dus op dat moment 1231 Watt.

Link:
Zelf uitproberen: terugdraaiende meter

h.srv naar bovenMRT

NewEnergy.TV : videonieuws over duurzame energie

jaar
11

Bij de insiders allang bekend: NewEnergy.TV, de online-zender voor energie en klimaat. Het archief heeft een collectie van meer dan 70 video's over zonne-energie uit de laatste vier jaar.

De onderwerpen variëren van PV-productie tot Nuna-nieuws, CSP, zonnetoren, duurzame politiek, subsidie, dunne-film-PV, collectoren, interviews ... Ook de bekende VPRO-Tegenlicht documentaires over de toekomst van PV in Nederland ontbreken niet.

De video's zijn (bijna) allemaal in het Nederlands : NewEnergy.TV. Voortaan ook te vinden bij onze Links.

h.srv naar bovenMRT

Nieuwsbrief 2010 -1 verzonden

jaar
9

Onze eerste digitale nieuwsbrief van 2010 is naar alle ZPV-leden verzonden. Een greep uit de inhoud van deze Power to the People:

- De HRe-ketel
- Windturbines op Aruba
- PV in Frankrijk
- Stirling Solar in Arizona
- schandalig weinig groene energie

De redactie van de PttP went u veel leesplezier toe. Mocht u als lid de nieuwsbrief niet ontvangen hebben? Mogelijk is uw mailadres gewijzigd! Als u uw nieuwe mailadres doorgeeft krijgt u in het vervolg weer de nieuwsbrief. Mail de wijziging naar: zpv.penningmeester@tele2.nl
Alle vorige edities vindt u bij de Nieuwsbrieven.

h.grm naar bovenMRT

PV in Australie

jaar
7
van onze Australische correspondent
typische set PV panelen op woonhuis Australie

Sinds kort is in alle staten van Australie een feed-in-tarief van kracht en wordt zonnestroom hier en daar met plaatsing-subsidie ondersteund. Hiermee wordt PV steeds populairder in dit met zonlicht overgoten land. Vergis u niet: Sydney krijgt per dag per vierkante meter 5,76 kWh zonne-energie, Melbourne 4,24 kWh en Perth liefst 6,22 kWh.

Vroeger, d.w.z. tot een jaar of twee geleden, kwam men overal in Australie alleen (heel veel) zonneboilers tegen. Sinds kort neemt het aantal woningen met zonnepanelen sterk toe, speciaal in "Solar Cities" zoals Alice Springs. Vanwege de subsidiestructuur zie je typisch veelvouden van 6 panelen (1 kWp). Er zijn in 2008-2009 50.000 installaties gerealiseerd en er komen nog eens 70.000 installaties bij.

Opvallend is ook dat in kranten grote advertenties staan van bouwfirma's die energievriendelijke nieuw te bouwen woningen aanprijzen (met zonnepanelen). Dat zijn we in Nederlandse kranten nog niet tegengekomen. Maar er kan bij de tegenvoeters nog veel meer gebeuren. Zo is bijvoorbeeld in Western Australia de bijdrage van PV in het pakket duurzame energieopwekking nog maar slechts 1,7 %. Daken genoeg voor veel meer zonnestroom.

f.wld naar bovenMRT

Frankrijk krijgt grootste PV centrale

jaar
5

Het Franse energiebedrijf EDF gaat het grootste zonnestroompark bouwen ter wereld. Het moet 143 megawatt piek worden, oftewel 143.000.000 Watt piek. Dit is 55 maal het vermogen van alle ZPV leden bij elkaar. Goed voor een energieverbruik van 62.000 huishoudens.

De centrale moet komen op een verlaten Nato basis in de buurt van Metz, in noord-oost Frankrijk. Het grootste park op dit moment is die in Olmedilla, Spanje met een geïnstalleerd vermogen van 60 megawatt.

Met deze nieuwe aanwinst verviervoudigd het atoom-verslaafde Frankrijk zijn zonne-energie productie. Dit is een behoorlijke inhaalslag, al blijft Frankrijk hiermee ver achter Spanje en Duitsland die jaarlijks respectievelijk 1,671 MW en 1,505 MW genereren. Al maakt dit pijnlijk duidelijk dat Nederland hierbij vergeleken nog sneller moet lossen uit het peleton en zelfs de bezemwagen voorbij moet laten gaan.

Link:
biggest ever solar plant (AFP / Sidney Morning Herald)

f.wld naar bovenMRT

Waterstof uit zonlicht

jaar
4

Waterstof wordt vaak genoemd als brandstof voor toekomstig vervoer. Bij verbranding komt namelijk gewoon waterdamp vrij. Schoner kan het haast niet. In waterstof-voertuigen heb je ook geen zware en weinig duurzame accu's nodig. Alleen de productie van waterstof is een probleem: er is elektriciteit nodig om de grondstof water te splitsen in zuurstof en het gewenste waterstof gas. Dit elektrolyse proces heeft echter een mager rendement. Er lijkt een alternatief op komst: de waterstof - zonnecel.

In principe is er nu al een duurzame energie keten mogelijk: zonnepanelen zetten zonlicht om in elektrische energie, die weer gebruikt wordt om uit water waterstof te maken.omzetting licht - waterstof De eerste stap heeft een rendemet van ca. 15 % en voor de tweede stap wordt in grotere installaties al 80 % bereikt. Het totale rendement is dan 0,15 keer 0,80 en dus 12 %. Inderdaad nogal mager, al is de zonne-energie gratis.

Het is ook mogelijk om zonlicht direct om te zetten in waterstof. Op de website van New Scientist staat een artikel over een nieuw type zonnecel die waterstof produceert. Eerdere modellen waren gebaseerd op organische moleculen die het water splitsen. Die blijken echter ook erg kwetsbaar voor zonnestraling. Het nieuwe type heeft daar weinig last van en bovendien volgens de ontwerpers een rendement van minimaal 60 % !

Er zijn nog diverse hobbels te nemen voor grootschalige serieproductie van de nieuwe cel. Onder meer zullen goedkopere materialen dan goud en platina voor de elektroden nodig zijn; ook voor het gebruikte en schaarse element indium zoekt men nog een alternatief. We houden het in de gaten.

Links:
  New Scientist-artikel
  rapport over mogelijkheden van waterstof (blz. 19-20)
  nieuwsbericht op tweakers.net
  elektrolyse van water volgens Wikipedia

h.srv naar bovenMRT

SDE alweer overtekend ...

jaar
3

1 Maart is verstreken. En wat lezen we tot onze grote ontsteltenis alweer op de website van subsidie coördinator SenterNovem:

De SDE-categorie zon-PV klein [≥ 1 kWp - ≤ 15 kWp] is inmiddels overtekend. Aanvragen blijft mogelijk tot en met 1 november 2010, 17.00 uur; dan sluit de regeling. Door de overtekening is de kans echter klein dat nieuwe aanvragen voor deze categorie gehonoreerd worden.

Wat zegt Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken? Zij is "verheugd over deze – opnieuw – grote belangstelling". Je kunt er ook anders over denken. Een blogger op stichtingmilieunet.nl:

Blijft toch vreemd dat er bakken geld gaan naar allerlei andere projecten, die alleen maar weerstand oproepen en dat er zo weinig geld beschikbaar wordt gesteld voor duurzame energieopwekking met zonnepanelen, waar dus wel heel veel belangstelling voor is.
Volgend jaar beter ? Dacht het niet ...
Lees ook onze reactie, bij Subsidies.

h.srv naar bovenFEB

Sluitingstijd

jaar
28

Woensdag 3 maart mogen we stemmen voor de gemeenteraden. Een niet te missen kans om lokaal duurzaam te laten weten wat we (niet) willen. Voor ons (potentiële) ZPV-leden is er echter een ander belangrijk tijdstip om niet te vergeten:

Op 1 maart gaat de subsidiedeur weer open. We doen met z'n allen mee met die grote loterij, die een jackpot van 69 miljoen bevat en SDE heet. Vul het formulier alvast in, zet het klaar, zet de wekker op 5 vóór 12 en laat klokslag middernacht de SenterNovem agentschaps-site crashen als nooit tevoren ... ook zo kun je een stem uitbrengen!

h.srv naar bovenFEB

Veel aanmeldingen van websites ZPV-leden

jaar
23

Sinds de oproep van 18 feb. aan ZPV-leden om hun website aan te melden voor onze Link-lijst loopt het storm. Het is geweldig om te zien hoeveel werk van vele websites wordt gemaakt. Mooi, informatief, motiverend, degelijk, deskundig, oogstrelend ...

Ook al is de lijst nog niet helemaal bijgewerkt: blijf sturen, ze komen er allemaal op !
( stuur naar webmaster(at)zonnestroomproducenten.org )

h.srv naar bovenFEB

SDE-regeling in VARA-programma

jaar
22

Het VARA-programma Volgende vraag wijdt de aflevering van 22 februari aan de huidige subsidiemogelijkheden voor isolatie en duurzame energie. Het eerste gedeelte van de uitzending gaat over de SDE-regeling 2010.

uitzending bekijken

Vera Dalm van Milieu Centraal licht de regeling toe en spoort geïnteresseerden aan om alvast het online formulier in te vullen. Versturen kan pas op 1 maart, liefst rond middernacht; men verwacht immers dat de regeling al op dag één overtekend zal worden. Hier kunt u de uitzending bekijken.

Links:
Toelichting SDE-regeling op Milieu Centraal
Aanvraag SDE-subsidie bij Agentschap.nl (SenterNovem).

h.srv naar bovenFEB

Nieuwe pagina: Links

jaar
18

Er is een begin gemaakt met een nieuwe pagina voor de ZPV-website: Links. Een voorname plaats wordt daar ingericht voor websites van ZPV-leden.

Ook instellingen en organisaties op het gebied van PV en duurzame energie krijgen daar een vaste stek. Veel links zullen overhuizen vanuit de ZPV.nl website; we willen echter ook leden en bezoekers aansporen om links naar ons te sturen (webmaster(at)zonnestroomproducenten.org) die interessant en waardevol kunnen zijn.

h.srv naar bovenFEB

De toekomst is voor AC-panelen

jaar
16

De PV-installaties op onze daken werken allemaal op dezelfde manier: ze wekken gelijkspanning op (DC) die dan door een omvormer wordt omgezet naar een wisselspanning (AC) van 230 V, klaar voor gebruik met de apparatuur in huis en het lichtnet. Volgens Miles C. Russell - voormalig M.I.T-medewerker en nu bestuursvoorzitter van Green Solar is de toekomst voor de AC-panelen.

Zonnecellen zullen ook in de toekomst alleen maar gelijkspanning produceren, maar volgens Russell bieden panelen met passende, kleine en geïntegreedrde AC-omzetters vijf belangrijke voordelen tegenover één groote, centrale omvormer. In het (engelstalige) artikel op renewableenergyworld.com zet hij ze op een rij:

 • prestatie / opbrengst
 • modulariteit (hier: inpasbaarheid)
 • eenvoud
 • intelligentie / slimheid
 • betrouwbaarheid

Het idee is natuurlijk niet nieuw. Maar gebrek aan betrouwbaarheid was waarschijnlijk juist een reden voor diverse fabrikanten om niet langer kleine AC-omzetters te ïntegreren in hun panelen. Denk aan de Sunmaster 130S van Mastervolt die rond 2003 vaak met Shell 109 Wp panelen werd geleverd. Deze omvormers worden immers jarenlang aan grote schommelingen in temperatuur en vochtigheid blootgesteld. Men verwacht dus ook een kortere levensduur dan van binnenshuis gemonteerde omvormers.

Dat is echter niet de enige reden voor de productiestop van kleine omvormers. Mastervolt geeft b.v. toe dat grote(re) string-inverters voor de handel veel interessanter zijn, want toegepast bij grote(re) installaties en dus lucratiever. Op die manier is b.v. ook die mooie kleine Soladin 120 uit het assortiment verdwenen. Particulieren kampen echter vaak met sprokkel-situaties: daken en panelen die gedeeltelijk en/of tijdelijk door bomen of andere daken worden beschaduwd. In die omstandigheden daalt het vermogen van andere panelen in eenzelfde string behoorlijk omdat het beschaduwde paneel als een weerstand wordt ervaren. Bij individueel op omvormers aangesloten panelen valt de opbrengst van het beschaduwde paneel ook grotendeels weg, maar de andere panelen produceren gewoon onverminderd door.

Uiteraard predikt Russell voor eigen kerk; zijn bedrijf produceert immers een dergelijke "SunSine AC Module", een paneel met ingebouwde AC-omzetter dus. En hij claimt ook een "2x longer inverter life". Voor particuliere PV-stroom producenten is de achterliggende filosofie desondanks begrijpelijk, herkenbaar en interessant.

Link: Green Solar.

h.srv naar bovenFEB

Raam als zonnecel ?

jaar
12

Het Technisch Weekblad brengt een bericht over een nieuwe vinding van het Amerikaanse bedrijf New Energy Technologies: een raam waar je gewoon door kan kijken en dat tegelijk als zonnepaneel functioneert. En de "performance" is om van te smullen; citaat:

Bijzonder is, dat de zonnecellen met behulp van een spuitbus bij kamertemperatuur in hoog tempo zijn aan te brengen. De zonnecellen zijn met een dikte van 0,1 mm aanzienlijk dunner dan de meer gangbare dunnefilmzonnecellen. ...
... De high transparent solar window module kan twintig tot vijftig procent van het invallende zonlicht omzetten in elektrische stroom. Dit is mogelijk doordat tussen de dubbele beglazing een geleidende plaat is aangebracht. Een raam met een oppervlak van veertig bij tachtig centimeter zou overdag 4 tot 6 W aan stroom kunnen genereren.

Even wat rekenwerk. Een doorsnee zonnepaneel levert bij het genoemde oppervlak (40x80 cm) in goede omstandigheden 35 Watt. Het rendement van een dergelijk paneel bedraagt ca. 15%.
De zonnecel uit de spuitbus levert volgens het artikel 4 a 6 W aan vermogen. Voor de omzetting van zonlicht naar elektrische energie komt dat dan neer op een belabberd rendement van ca. 2% . Dat is iets heel anders dan de 20 tot 50 % waarvan in het artikel sprake is. Nog even wachten dus voordat we het glaswerk onderspuiten...

h.srv naar bovenFEB

Zelf zonnepanelen maken

jaar
11

Verbazingwekkend hoeveel mensen er al mee bezig zijn: zelf zonnepanelen maken. Sommigen doen het vanwege de kostenbesparing, anderen om het ideale formaat paneel te krijgen; de meesten echter (ook) voor de enorme kick.

Wie twee rechter -en enigzins hittebestendige- handen heeft kan die tot jeuken brengen door diverse video's en filmpjes te bekijken over PV-DIY (Do It Yourself); hiernaast als voorafje een voorbeeld van de professionele en commerciële fabricage.

Maar dan het zelfgemaakte werk. Een vierdelige (video-)handleiding is te vinden bij IQsolarpower.com.
Een collectie websites van zelfbouwers:

U kent nog meer educatieve websites over zelfbouw zonnepanelen ? Deel uw vondsten en/of ervaringen met ons en stuur een bericht (naar webmaster(at)zonnestroomproducenten.org).

Reactie

Ik ben niet zo'n voorstander van het zelf bouwen van zonnestroompanelen. Ik krijg daar ook regelmatig mailtjes over van mensen die denken/hopen veel geld te kunnen besparen door zelfbouw. In eerste instantie kan dat ook zo lijken, maar ze houden met één ding geen rekening: de levensduur.
Zoals bekend gaan goede zonnestroompanelen erg lang mee, 30 jaar wordt aangegeven en ik vermoed dat dit onder goede omstandigheden nog wel langer kan zijn. Bij zelfbouwpanelen is de sealing altijd het zwakke punt. In één van de links wordt dat ook aangegeven : fieldlines.com.
Binnen drie jaar na plaatsing van de panelen waren ze al kapot door vooral vocht en uitzetting/krimp-krachten. Hoeveel geld heeft deze zelfbouw bespaard? Ik vermoed niet veel...
Wellicht is het goed daar ook iets over te vermelden, dat het absoluut een leuke uitdaging kan zijn om zonnestroompanelen zelf te bouwen, maar dat de kans klein is dat je er daadwerkelijk geld mee bespaart t.o.v. gekochte panelen. Is beginnen aan zonnestroom sowieso al een kwestie van vooruitkijken (om de voordelen van duurzame t.o.v. van fossiele energie in te zien), op eenzelfde manier is het kopen van kwalitatief goede panelen ook een kwestie van vooruitkijken.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Haringman
Solarwebsite.nl

h.srv naar bovenFEB

Zonnepanelen klapper op 1 maart? Reken maar!

jaar
8

Vanaf 1 maart a.s. kunt u een aanvraag indienen bij Agentschap.nl (voorheen SenterNovem).
Let op! Het loopt nu al verschrikkelijk storm bij installateurs
. Er is een miezerig druppeltje-op-de-gloeiende-plaat subsidie, dus we raden u aan uw aanvraag op 1 maart in te dienen, anders is de kans heel erg levensgroot dat u naast de subsidiepot terecht komt. Denkt u over zonnepanelen, dan is het dus heel erg kort dag. Overigens, ook zonder subsidie zijn zonnepanelen een zeer milieuvriendelijke en portemonneevriendelijke investering.

f.wld naar bovenFEB

Consument gaat betalen voor slim en duurzaam net

jaar
5

De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa stelt in een visiedocument dat meer flexibiliteit nodig is voor de bekostiging van een duurzamer stroomnet. Op blz. 50 constateert de NMA:

"Een thema dat gerelateerd is aan de verschillen in kosten tussen netbeheerders, is de aansluitplicht voor Decentrale Opwekking (DCO). Netbeheerders hebben aangegeven dat aangezien geen sprake is van een invoedingstarief, netbeheerders met een hoog aandeel DCO worden benadeeld. Zij dienen deze DCO’s volgens de wet wel aan te sluiten, maar zij krijgen hiervoor niet direct een vergoeding."

Netbeheer Nederland geeft in een reactie op het NMa-rapport aan dat er meer aandacht zou moeten komen voor duurzame energie bij de regulering van energienetten. Door het opwekken van stroom door o.a. PV-installaties moet het elektriciteitsnet slimmer worden. Bovendien moeten stroomkabels in woonwijken zwaarder worden uitgevoerd, vooral wanneer de elektrische auto een succesverhaal gaat worden. Omdat echter noch de groei van DCO noch die van het elektrische wagenpark zeker is, willen de netbeheerders meer mogelijkheden om hun investeringen terug te krijgen. Hun conclusie: laat de consument nu al meebetalen via verhoging van de tarieven !

h.srv naar bovenFEB

Energieconsument honkvast

jaar
4

De Vereniging Eigen Huis heeft onderzoek gedaan naar het overstap gedrag van consumenten m.b.t. de leveranciers van energie. Daarvoor werden 10 duizend leden van de vereniging ondervraagd, in samenwerking met de energievergelijker Gaslicht.com. Wat blijkt: de energieconsument is behoorlijk honkvast. Men is vooral huiverig voor problemen bij het overstappen.

Rapportcijfers

Uit onderzoek naar de tevredenheid over energiebedrijven blijkt echter dat de ervaringen met zowel het overstappen als de kwaliteit van de dienstverlening over het algemeen voldoende zijn. De meeste consumenten geven hun energieleverancier rapportcijfers tussen de 6 en 7,5 voor verschillende aspecten van de dienstverlening en zijn daarmee redelijk tevreden. Onderling zijn er echter behoorlijke verschillen zoals blijkt uit een samenvatting van de rapportcijfers.

h.srv naar bovenJAN

Voorlichtingsfilmpjes SDE subsidie op YouTube

jaar
29

Uitgebreide informatie over de SDE-subsidie 2010 vindt u op onze subsidie-pagina.
Daar staan ook deze links naar voorlichtingsfilmpjes op YouTube:

f.wld naar bovenJAN

Eco-bling-bling

jaar
23

De term eco-bling vernamen we voor het eerst in een artikel in the Guardian waarin een Engelse ingenieur beweert dat het weinig zin heeft om zonnepanelen op slecht geisoleerde bestaande woningen te zetten behalve om te laten zien hoe klimaatgroen de bewoners van het pand zich graag laten zien. Eco-bling, zo zegt de ingenieur, zijn nutteloze zaken die zeer zichtbaar aan de buitenkant van energie-ineffciente gebouwen worden bevestigd en die duurzame energie opwekken. Een soort greenwashing voor particulieren.

Wat je moet doen, aldus de ingenieur, is structureel energie besparen, bijvoorbeeld door goed en grondig te isoleren, of liever nog door het complete gebouw opnieuw te ontwerpen en te bouwen. De Britse regering maakt er maar een zooitje van, is de conclusie van de ingenieur. The Guardian gaat nog een stapje verder en suggereert in de titel van het stuk dat het hele duurzame gedoe van particuliere huiseigenaren wat hun betreft een een hype is.

Hoe eco-blingerig zijn de leden van de ZPV? Kijk eens in de spiegel! We gaan er een artikel aan wijden in de komende PttP.

f.wld naar bovenJAN

Potentie zonne-energie onderschat

jaar
20

'Zon kan in Nederland veel meer betekenen'

De Pers (20 jan 2010): Kolen- en kerncentralens? Nergens voor nodig, zeggen voorstanders van zonne-energie. ‘We zijn slecht voorgelicht.’

Als we in Nederland spreken over duurzame energie, gaat het meestal over windenergie. Stroom opwekken met zonnepanelen op het dak is meer iets voor de groene hobbyist, die de moeite neemt om een kluwen subsidiepapieren in te vullen.

Ook in overheidsprojecties voor het energiebeleid speelt zonne-energie op langere termijn nauwelijks een rol. Biomassa kom je nog mondjesmaat tegen, maar de grootste bron van hernieuwbare energie zien politici vooral als een speeltje voor mediterrane landen.

En dat is niet terecht, zo meent Jaap Hoogakker, analist bij gasleverancier Gasterra, die zich verdiept in duurzaamheidsvraagstukken. Hij maakte onlangs een berekening van de rol die de zon op langere termijn zou kunnen spelen en komt tot de conclusie dat deze in 2050 minimaal eenderde van de Nederlandse energiebehoefte kan dekken (gepubliceerd in European Energy Review).

‘We hebben echt een keus’, zegt Hoogakker. ‘We zouden niet zonder kernenergie kunnen, maar dat is een groot misverstand. Het andere misverstand is dat we in Nederland niet genoeg zon zouden hebben. Ook dat is niet waar: de opbrengst van een zonnepaneel hier is ongeveer de helft van de opbrengst in de Sahara. Het is allemaal geen mystieke wetenschap, maar goed berekenbaar.’

Volgens Hoogakker is de consument vaak nog onwetend over de vooruitgang die wordt geboekt met de technologie. Zonnepanelen zijn niet alleen steeds efficiënter, maar ook steeds goedkoper. Dat lost een politiek probleem op, want ‘de subsidie kan daarom snel naar beneden’.

Wim Sinke, een van Nederlands belangrijkste experts op gebied van zonne-energie, vindt ook dat er iets is misgegaan in de publieke perceptie. ‘Er is een gebrek aan heldere informatie. De overheid is over zonne-energie weinig uitgesproken en spreekt vooral over de korte termijn en windenergie. Maar de solarsector moet ook beter communiceren.’

De onderzoeker vindt dat het tijd wordt het beeld bij te stellen. Aansprekende informatie over de prijsontwikkeling zou in dit opzicht goed kunnen helpen, meent Sinke. Consumenten zouden moeten begrijpen dat al tussen 2015 en 2020 in Nederland zogeheten ‘netpariteit’ ontstaat: het moment dat stroom opgewekt met zonnepanelen evenveel kost als grijze stroom (= circa 23 eurocent per kilowattuur).

Dat betekent dat een investering in eigen zonnepanelen op het dak zonder subsidie is terug te verdienen in vijftien jaar, de normale tijd waarin een zonnestroomsysteem in Nederland wordt afgeschreven. Zuid-Europese landen bereiken volgens Sinke en Hoogakker het omslagpunt al dit jaar of volgend jaar.

Omdat het prijsverschil tussen zonne- en grijze stroom nu nog te groot is bestaat de zogeheten SDE-regeling . Economische Zaken werkt op dit moment aan een nieuw stimuleringsmodel waarin consumenten een subsidie krijgen voor het opwekken van groene stroom, gefinancierd uit een opslag op de gewone energienota. Dat zou de subsidie onafhankelijk van de begroting maken. In Duitsland is een soortgelijke regeling een groot succes gebleken.

Wim Sinke, overtuigend: ‘We kunnen gewoon niet zonder de zon'.

f.wld naar bovenJAN

Nieuwe banner ZPV op Solar Top50

jaar
18

Vanaf vandaag ziet u op de Solartop50 een nieuwe banner van onze vereniging. De oude banner prijkt nog een tijdje samen met de nieuwe, maar uiteindelijk zal de nieuwe blijven en de oude verdwijnen.
De nieuwe banner -------------------------------------------------------
nieuwe ZPV banner

De oude banner ----------------------------------------------------------
oude ZPV banner

f.wld naar bovenJAN

Workshop voor redacteurs website

jaar
16

Een van de voordelen van de nieuwe website is dat meerdere redacteurs vanaf meerdere plekken via hun eigen browser berichten aan de website kunnen toevoegen. We zijn dus niet meer afhankelijk van een enkele webmaster. De ZPV kan nu bijvoorbeeld 'buitenlandse correspondenten' berichten 'op lokatie' kunnen toevoegen. Om te oefenen hadden we een workshop georganiseerd. Het werd een LAN-party met alleen maar laptops (lekker zuinig!)
hard werken!

f.wld naar bovenJAN

Een zonnig 2010

jaar
1

Het bestuur en de PttP-redactie van onze vereniging wenst alle ZPV-leden een zonnig 2010 toe !

x.xxx naar bovenDe archieven van - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009

doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie