Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen
archief met nieuwsberichten


Archief 2018

In dit archief vindt U alle nieuwsberichten vanaf 1 januari 2009.
2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009
DEC

Uiterlijk 31 december 2018 16:00 verzoek indienen BTW teruggave zonnepanelen

jaar
28

Volgens een welingelichte bron neemt de Belastingdienst vanaf 1 januari 2019 geen aanvragen meer in behandeling voor teruggave van BTW op zonnepanelen geinstalleerd vóór 2015. Dit als gevolg van wijzigingen in het Belastingplan 2019 doorgevoerd door het kabinet-Rutte.

Uiterste moment van indienen zou zijn 31 december 2018, 16:00 uur.
Meer informatie op www.BTWterugvragenzonnepanelen.nl.

f.wld naar bovenJUN

Subsidieregeling moet salderingsregeling vervangen in 2020

jaar
16

Minister Wiebes (EZ) kondigde vandaag aan dat hij per 2020 de salderingsregeling voor zonnestroom wil vervangen door een subsidieregeling met een plafond in het budget. In de Power to the People 2017, nummer 2 hebben we uitgerekend wat de gevolgen van het voorstel-Wiebes zouden zijn voor zonnepaneelbezitters. Die gaan er op achteruit, weinig in het eerste jaar, en steeds meer in de jaren erna. Helemaal er op achteruit gaan mensen die veel zonnepanelen hebben om de in de zomer opgewekte stroom te verrekenen met in de winter door hun warmtepomp verbruikte stroom. De maatregel lijkt er dus bepaald niet op gericht te zijn om warmtepompen te stimuleren, integendeel.

f.wld naar bovenAPR

Petitie Red het Zonnepaneel!

jaar
23

Beste vrienden,
Ik heb zojuist de petitie "Red het Zonnepaneel!" ondertekend en wil je vragen of jij ook wil tekenen.
Ik vind deze campagne erg belangrijk en hoe meer steun we krijgen, des te groter de kans op succes. Je kunt meer lezen over dit onderwerp en de petitie tekenen door op deze link te klikken:

actie.degoedezaak.org/petitions/handhaaf-salderingsregeling-voor-zonnepanelen-tot-2023

Dankjewel! - de voorzitter

P.S. Zou je deze petitie ook met anderen willen delen? Het is heel makkelijk - je hoeft alleen deze email door te sturen of de volgende link te delen op Facebook of Twitter:

https://actie.degoedezaak.org/petitions/handhaaf-salderingsregeling-voor-zonnepanelen-tot-2023

f.wld naar bovenAPR

BTW-teruggave voor alle zonnepanelen

jaar
9

Huiseigenaren die in het verleden zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de betaalde btw over de panelen en installatie terugkrijgen, ongeacht het jaar van aankoop. Dat heeft staatssecretaris Snel besloten als reactie op een dringende oproep daartoe van Vereniging Eigen Huis.

h.srv naar bovenJAN

Brief aan minister Wiebes (Economische Zaken)

jaar
17

Het Bestuur van de ZPV heeft een brief aan minister Wiebes gestuurd met als onderwerp 'Salderingsregeling'. Dit is gedaan omdat morgen, 18 januari 2018, de vaste Kamercommissie een discussieronde over dit onderwerp heeft. En er ligt de motie Vos/van Tongeren.

Minister E. Wiebes
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Geachte heer Wiebes, (16 januari 2018)

Bij deze verzoek ik u de zogenaamde salderingsregeling zoals die nu geldt voor particulieren,scholen, MKB-bedrijven, huurders en andere kleinverbruikers te handhaven tot minstens 2023, zoals uw voorganger Minister Kamp heeft beloofd en in de motie van Vos/van Tongeren door de Tweede Kamer is aangenomen. Hierna wordt dit verzoek toegelicht.

  • Nederland loopt achter met duurzame energie

aandeel duurzame energie in energiemix EG
Volgens gegevens van Eurostat is Nederland voorlaatste, en na de Brexit laatste met de invoering van duurzame energie. Teneinde geloofwaardig invulling te geven aan het streven in het regeerakkoord om Nederland naar de voorhoede te brengen van landen die proberen de klimaatdoelen van Parijs te halen, is elke maatregel die de economische balans van duurzame energieopwekking ongunstig beinvloed, contraproductief bij het verduurzamen van de energieopwekking in Nederland. Het afschaffen van de salderingsregeling vóór 2023 is een directe aanslag op de bestaande investeringen in duurzame energie door kleinverbruikers, en zal leiden tot een economische rem op verduurzaming. Dit treft de gehele branche, zowel kleinverbruikers/zelfopwekkers als alle toeleveringsbedrijven, installatiebedrijven en overige initiatieven gericht op het verduurzamen van energie opwekking, en daarmee de werkgelegenheid in die branche.

  • Rechtsgelijkheid voor energieopwekkers
Bij het afschaffen van de salderingsregeling wordt tweemaal energiebelasting geheven over energie die achter de meter is opgewekt, immers alle teruggeleverde energie was al belast bij de opwekker en wordt daarna door een andere gebruiker afgenomen en is daar nogmaals aan energiebelasting onderhevig. Deze rechtsongelijkheid ten opzichte van grote (fossiele) energieproducenten is zowel economisch als publicitair niet in het belang van een verduurzaming, en het is de vraag of dubbele belastingheffing op dezelfde energie juridisch stand houdt. Het fiscaal bevoordelen van fossiele energie is in ieder geval strijdig met de Akkoorden van Parijs.
  • Betrouwbaarheid van openbaar bestuur
De huidige eigenaren van installaties waarmee kleinschalig duurzame energie wordt opgewekt, zijn aangeschaft op basis van een investering die zich in ongeveer 10 jaar (stand 2017) tot 15 jaar (stand 2007) terugverdient, rekening houdend met de toen geldige regelgeving. Indien de salderingsregeling wordt afgeschaft, wordt op alle bestaande installaties direct economisch verlies geleden en dit wordt door de eigenaar ervaren als een vorm van diefstal. In het geval van bij voorbeeld een school met zonnepanelen is op deze wijze eigenlijk sprake van diefstal ten koste van de onderwijsbegroting. Het vertrouwen in de overheid als betrouwbare factor in het streven naar vergroening van onze energieopwekking krijgt hierdoor een gevoelige knauw. Minimaal zou bij een beleidswijziging een overgangstermijn in acht genomen dienen te worden, die de salderingsregeling voor bestaande installaties minimaal tot 2023 veilig stelt.
  • Invoeringskosten alternatieven
De huidige salderingsregeling is simpel en heeft daardoor minimale uitvoeringskosten. Iedere andere regeling kent invoerings- en uitvoeringskosten, en zal daardoor alleen al alle huidige spelers in de duurzame energiemarkt economisch treffen. Diverse voorgesteldealternatieven zijn afhankelijk van technologische veranderingen, zoals invoering smart metering of decentrale energieopslag, die zeker niet voor 2023 massaal en economisch haalbaar beschikbaar zullen zijn. Wij verwachten van onze minister van economische zaken en klimaat een stimulerende en positieve bijdrage aan zowel de economie als het klimaat, en komen tot de conclusie dat afschaffen van de salderingsregeling vóór 2023 het tegengestelde effect heeft. Wij dringen er daarom met klem bij u op aan de belofte van uw voorganger te handhaven en uitvoering te geven aan de motie Vos/van Tongeren.

Hoogachtend,
Zonnestroom Producenten Vereniging
Arnold van Overeem
voorzitter

f.wld naar bovenJAN

De beste wensen

jaar
2

Jong en oud, met of zonder zonnestroom: de ZPV wenst alle leden en hun dierbaren een zonnig en gezond 2018 toe.

h.srv naar bovenDe archieven van - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009

doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie