Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen
archief met nieuwsberichten


Donaties

De contributie voor het lidmaatschap van de Zonnestroom Producenten Vereniging bedraagt al vele jaren € 10,- per jaar voor particuliere leden. U mag natuurlijk ook een hoger bedrag overmaken, op onze Triodos rekening NL12TRIO 078.67.97.959. Daarnaast kunt U besluiten tot een gift of donatie.

ANBI status

Per 21 januari 2012 is de Zonnestroom Producenten Vereniging goedgekeurd door de Belastingdienst als zijnde een Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons RSIN dan wel fiscaal nummer is 8168.01.423

Organisaties voor goede doelen die de ANBI-status hebben, zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, charitatieve, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De ZPV hoeft dus geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doet. Ook betaalt de ZPV geen erfbelasting over eventueel ontvangen erfenissen.

Deze erkenning van onze vereniging kan ook voor U belangrijk zijn. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) namelijk alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een ANBI-beschikking van de Belastingdienst heeft.


Bestuur

Het bestuur van de ZPV is sinds de Algemene Leden Vergadering van 11 mei 2019 als volgt samengesteld:

  - Arnold van Overeem (voorzitter)
  - Willem Wellinga (secretaris)
  - Doeko Hekstra (penningmeester)
. voorzitterzonnestroomproducentenorg
. secretariszonnestroomproducentenorg
. penningmeesterzonnestroomproducentenorg

Beleidsplan

Enkele hoofdlijnen uit het actuele beleidsplan 2021-2024 zijn de volgende:
  • De belangen van de leden vertegenwoordigen bij de landelijke organisaties en de Haagse politiek, bijvoorbeeld de salderingsregeling voor particuliere PV-bezitters
  • Informatie en promotie bijeenkomsten organiseren of daarbij aanwezig zijn voor bewustwording van burgers en hoe zij op een aantrekkelijke manier een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van onze energiehuishouding
  • Kennisdeling, met name voor kleinschalige, decentrale duurzame opwekking van energie, bijvoorbeeld via het verenigingsblad PttP
  • AVG-bestendig maken van o.a. onze ledenadministratie
  • Revitalisering en uitbreiding van onze website

Jaarverslagen

De jaarverslagen van de afgelopen jaren kunt U hier inzien:

Beloningsbeleid

  • De bestuursleden doen hun werkzaamheden onbezoldigd, en kunnen alleen een vergoeding krijgen voor de door hen gemaakte en gedeclareerde kosten. Alle uitgaven vallen onder toezicht van de ALV en worden jaarlijks onderzocht door de kascommissie die haar bevindingen aan de ALV rapporteert.
  • Andere individuen (en organisaties) - bestuursleden zijn expliciet uitgesloten - kunnen een honorarium ontvangen voor hun werkzaamheden, mits dit binnen het van te voren vastgestelde budget en voor de van te voren vastgestelde activiteiten past en naar behoren wordt gerapporteerd. Het bestuur ziet hier op toe en de activiteiten worden achteraf naar de algemene ledenvergadering teruggekoppeld.

naar boven


doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie