Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen

ZPV

Onafhankelijke zonnestroomvereniging

De Zonnestroom Producenten Vereniging (ZPV) is opgericht op 22 september 2003. Wij zijn in principe een consumentenvereniging. Het bestuur van de ZPV is sinds de ALV van 15 juni 2021 als volgt samengesteld:

  - Arnold van Overeem (voorzitter)
  - Willem Wellinga (secretaris)
  - Doeko Hekstra (penningmeester)
  - vacature (coördinator evenementen)
  - vacature (coördinator juridische zaken)
. voorzitterzonnestroomproducentenorg
. secretariszonnestroomproducentenorg
. penningmeesterzonnestroomproducentenorg
. evenementenzonnestroomproducentenorg
.

Dit doet onze vereniging

  • Behartigen van de belangen van bijna twee miljoen eigenaren in Nederland van zonnestroomsystemen.

  • Geven van onafhankelijke voorlichting over zonnestroomsystemen: panelen, omvormers, installaties enz.

  • Lobbyen voor een deugdelijke terugleververgoeding zoals b.v. die in Duitsland waarmee dat land wereldmarktleider in PV is geworden.

  • Verzamelen en geven van informatie over: terugleveringvergoeding, bemetering en meterproblemen.

  • Bijstand verlenen aan leden die problemen hebben met netbeheerders, gemeenten, autoriteiten, leveranciers, fabrikanten.

  • Technische ondersteuning, waaronder reparatiemogelijkheid voor diverse soorten omvormers tegen lage tarieven.

  • Nastreven van een groen electriciteitsnet 2.0 dat bestaat uit een zo groot mogelijk aantal decentrale, particuliere Zonnestroom-Centrales.

Van de overheid komen mooie woorden en bureaucratische regels. Af en toe is er na lang aandringen, mede door de ZPV, weer een stimuleringsregeling. Meestal kortdurig en ingewikkeld.

Wij willen een duurzaam Nederland. Daaraan werken wij met bovengenoemde actiepunten. Met elkaar zijn we sterk. We hebben uw support heel hard nodig.


  Zonnestroom Producenten Vereniging
Postbus 90
8500 AB Joure

  Triodos Bankrekeningnummer
  NL12TRIO 078.67.97.959

  KvK-nummer 01101464

We houden de financiële drempel laag door zoveel mogelijk via internet te werken. Ook voor 2023 is het lidmaatschap vastgesteld op € 10,00 per jaar, mits via incasso kan worden geïnd; anders bedraagt de contributie € 12,50.
Mensen die zelf (nog) geen PV-systeem hebben, maar die wel op de hoogte willen blijven, kunnen ook lid worden. Bedrijven mogen eveneens lid worden. Ze betalen hetzelfde als particuliere leden en donateurs maar ze hebben geen stemrecht. Dus: word lid !


naar boven


doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie