Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen
archief met nieuwsberichten


Subsidies

Op deze pagina vindt u informatie over verschillende subsidies voor duurzame energie. De belangrijkste vorm voor ZPV-leden was de laatste jaren de Stimuleringsregeling Duurzame Energie, afgekort SDE. Vanaf 2012 staat deze subsidie echter niet meer open voor PV-installaties van particulieren.

AUG

15%-Subsidieregeling Zonnepanelen gesloten

x
8

Per 8 augustus 2013 is de PV-subsidieregeling voor particulieren gesloten. Het totale budget van € 50.882.000,- is opgemaakt. De regeling begon op 2 juli 2012.
MEI

Nog 15 miljoen aan PV-subsidie in pot

x
14

Bijna een jaar na de start van de landelijke subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen is er voor particulieren nog steeds veel geld beschikbaar. Dat maakte agentschap.nl gisteren op haar website bekend.

In totaal zijn er tot nu ruim 63 duizend aanvragen binnengekomen. Van de oorspronkelijke € 50,9 miljoen is er voor € 35,5 miljoen subsidie aangevraagd. Er blijft dus nog € 15,4 miljoen beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 601 Wp (wattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten, tot een maximum van € 650.
DEC

Rijks-subsidie PV regeling 2013

x
27

Agentschap NL heeft bekendgemaakt dat er nog tot 28 december 2013 door particulieren subsidie kan worden aangevraagd voor zonnepanelen voor de eigen woning. De regeling geldt tot de einddatum of zo lang er nog geld in de pot zit. De regeltjes zijn verder niet veranderd: minimaal 601 Wp en maximaal 3.500 Wp; maximaal euro 650 subsidie per klant. De details en ook hoe u kunt anvnragen vindt u op zonnepaneelsubsidie-pagina van Agenstchap NL. Er is in totaal nog bijna 30 miljoen euro beschikbaar. Succes!
JUN

Subsidie van 15 % voor PV-installaties van particulieren

x
28

Op 2 juli 2012 gaat de nieuwe subsidieregeling voor zonnestroominstallaties in. Per installatie kan men maximaal € 650,- aan subsidie krijgen. U kunt subsidie aanvragen via Agentschap.nl.

De regeling geeft particulieren het recht op een subsidie van 15 % over de aangeschafte 'hardware': zonnepanelen, omvormer(s), bevestigingsmateriaal en kabels. Uitgesloten zijn kosten voor diensten (b.v. advies of montage). De installatie moet minimaal een vermogen hebben van 601 Wp. U zult daarom in principe altijd een nieuwe elektragroep moeten aanleggen.

De maatregel vloeit indirect voort uit het 'Lenteaccoord' waarin men streefde naar een verlaging van het nieuwe, hoge BTW-tarief (21%) naar het lage (6%) speciaal voor zonnepanelen. Toen het voornemen niet haalbaar bleek, besloot men tot deze subsidiemaatregel. Er is over 2012 in totaal bijna € 22 miljoen subsidie beschikbaar.
DEC

Provinciale subsidie voor zonnepanelen in Limburg verlengd tot 1 juli 2012

x
24

De provincie Limburg heeft de subsidieregeling voor particuliere huiseigenaren/bewoners verlengd tot 1 juli 2012. Indien u een zonnestroominstallatie aanschaft en niet eerder beroep hebt gedaan op de provinciale regeling, kunt u € 1.000 provinciale subsidie verkrijgen. De regeling is er alleen voor inwoners van de provincie Limburg. Informatie op de subsidiepagina provincie Limburg.
NOV

Meer Met Minder

x
3

Via de regeling Meer Met Minder is het mogelijk om een subsidie van € 300 of zelfs € 750 te onvangen. Doel van de regeling is de verbetering van de Energie Index (EI) van woonhuizen. Bij een verbetering van de index met 0.50 of 0.75 levert dat de genoemde bedragen op. Voorwaarde is wel dat men een officieel Maatwerk Advies met energielabel laat opstellen. De regeling loopt nog tenminste tot 31 december 2011. Meer informatie is te vinden op de website van Meer Met Minder.
DEC

Let op: subsidies in Limburg

x
12

Mensen die overwegen om voordelig zonnepanelen aan te schaffen kunnen dat doen via de actie Wij willen zon!. Als u in Limburg woont geeft uw gemeente wellicht een hele leuke aanschafsubsidie bovenop de toch al aardige wijwillenzon-prijs en dat maakt PV panelen extra aantrekkelijk. Kijk voor mogelijke subsidie in uw gemeente op de website van de subsidieregeling, Limburgse Energie Subsidie, LES
MRT

SDE subsidie PV zwaar overtekend

x
7

Wat velen al hadden gevreesd is dus gebeurd. Op 1 maart j.l. hebben 17.000 mensen een subsidieaanvraag ingediend bij Agentschap.nl. Hiermee is de regeling zwaar overtekend en gaat er geloot worden. De ZPV betreurt deze gang van zaken heel erg diep, want op deze manier kan men niet met goed fatsoen van een stimuleringsregeling spreken. De ZPV gaat hierom stappen ondernemen om een regeling tot stand te krijgen die het hele jaar geldig is in plaats van 1 dag per jaar.
JAN

Subsidie SDE 2010

x
29

Vanaf 1 maart a.s. kunt u bij Agentschap.nl uw subsidieaanvraag voor zonnepanelen indienen. Dit zijn de regels:

 • Vermogen: minimaal 1000 Wattpiek, maximaal 15.000 Wattpiek, geplaatst op uw woning, garage, schuur bij eigen huis (mag ook huurhuis zijn). Aanvragen vanaf 1 maart a.s.).
  Er is een categorie 'groot' tot 100.000 Wp, voor de specialisten, aan te vragen vanaf 31 mei a.s.
 • Subsidie moet eerst aangevraagd worden, pas na goedkeuring wordt geplaatst. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Zorg dus dat u uw aanvraag op 1 maart indient; anders valt u bijna zeker buiten de prijzen.
 • Wilt u in aanmerking komen voor terugleververgoeding dan moet de teruglevering bemeterd worden met een aparte meter. Dit betekent een aparte groep in de meterkast voor de zonnepaneelstroom. Een aanwezige ferrarismeter mag blijven hangen (expliciete uitspraak van de minister EZ 24 oktober 2008).
 • De subsidie is een voorschot; elk jaar krijgt u paperassen in te vullen waarna u een definitieve afrekening krijgt over het afgelopen jaar. Elk jaar is de terugleververgoeding anders (lees: lager).
 • U kunt dan wel een miljoen kilowatturen produceren, volgens de Elektriciteitswet mag u per jaar niet meer aan het net terugleveren dan 3.000 kWh. Gaat u hier overheen, dan krijgt u niets van de leverancier terug (ook niet over de eerste 3.000 kWh). Hier wordt aan gesleuteld, er is sprake van ophogen tot 5.000 kWh. Dit betekent dat u bij een systeem van >6.500 Wp kans loopt om over die 5.000 kWh salderingsgrens te gaan, en dan krijgt u problemen met uw netbeheerder.
  Let op dat deze teruglevering alleen betrekking heeft op het eigen deel van de subsidie (de consumentenprijs), en dus niet de 24,9 cent die u per kWh van Agentschap.nl krijgt (zie punt hieronder).
 • De subsidie bedraagt voor 2010 24,9 eurocent plus de consumentenprijs per opgewekte en door de bruto productiemeter geregistreerde kilowattuur. U krijgt nooit meer betaald dan voor 6.375 kWh per jaar.
 • De subsidieduur is 15 jaar. Addertje! Elk jaar wordt het subsidiebedrag bijgesteld door de minister van Economische Zaken.

U bent met SDE subsidie per jaar aan vaste kosten: registratie-meterhuur en meterkosten minimaal 71 euro kwijt. Houd hier rekening mee met uw berekeningen. Vanwege dit vaste 'parasitaire' bedrag is een groot systeem een stuk voordeliger dan een klein systeem. Op kleinere systemen legt u toe, op grotere systemen houdt u over. SDE subsidie halveert op dit moment de break-evenperiode van 20 jaar naar 10 jaar.

Meer informatie en aanvraag SDE bij: Agentschap.nl (voorheen SenterNovem).

Enkele voorlichtingsfilmpjes op YouTube:

Voor alles geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Reken op een stormloop en een daaropvolgende loterij. De SDE is een druppel op een gloeiende plaat.
MEI

Mogelijkheid om met terugwerkende kracht SDE subsidie te krijgen voor zonnepanelen aangeschaft vóór 2008

x
16

Een van onze leden maakte ons erop attent dat hij SDE subsidie krijgt over panelen aangeschaft voordat in 2008 de SDE regeling van kracht werd. Hij had zonnepanelen laten installeren in oktober 2006 en in mei 2007. Hoe hij het voor elkaar heeft gekregen leest u in de komende Power to the People, 2009 nummer 3 (juni-nummer).
APR

Aanvullende subsidie voor zonnestroom in Fryslân

x
2

Vanaf 9 april 2009 geeft de provincie Fryslân extra subsidie voor zonnepanelen bovenop de landelijke SDE subsidie. Zie www.fryslan.nl/zonnestroom. Op deze website staat ook een aanvraagformulier (indienen vanaf 9 april 2009).

De aanvullende Friese regeling bedraagt € 0,50 per Watt, maximaal € 3.000 per systeem. Er stond ten tijde van bekendmaking (nog) nergens dat uw woning in Fryslân dient te staan, dus wellicht kunnen ook Groningers, Drentenaren en overige Nederlanders aanspraak maken op deze plaatsingssubsidie.
MRT

SDE regeling voor zonnestroom 2009 gaat op 6 april in en loopt tot 1 oktober

x
29

Zon

Voor kleinschalige zon-pv installaties (tussen 601 en 14.999 Watt-piek vermogen) is het subsidietarief 52,6 eurocent per kWh. Voor grotere installaties (tot 100 kWp) is de subsidie 45,9 eurocent/kWh.

Voor kleinschalige projecten wordt in 2009 een budget opengesteld dat overeenkomt met in totaal 15 megawatt aan vermogen en voor grotere projecten is budget beschikbaar tot in totaal 5 megawatt aan op te stellen vermogen. Dus: wie het eerst komt, het eerst maalt.

De ZPV houdt haar leden op de hoogte via de nieuwsbrief. Nog onzeker is de situatie rondom de salderingsregel (was in 2008: 3.000 kWh/jaar). Die regel moet ruimer of liever nog compleet opgeruimd worden omdat anders mensen met systemen boven 3,75 kWp in de problemen kunnen komen. De ZPV is benieuwd. Als u ons vraagt: "Bent u blij met deze regeling?", dan antwoorden wij: "Wij zijn net zo blij als een uitgehongerde hond die een piepklein kluifje krijgt toegeworpen". Iets is beter dan niets, maar als wij naar de regelingen in de landen om ons heen kijken, komt het diepste schaamrood op ons gezicht.MRT

Kenmerken SDE-regeling

x
1

De SDE-regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) voor zonnepanelen ziet er als volgt uit:

 • De subsidie geldt voor nieuw te plaatsen systemen groter dan 601 Wp en niet groter dan 14.999 Wp.

 • Eerst subsidie aanvragen, dan pas kopen en laten installeren.

 • Al deze systemen moeten, omdat ze groter dan 600 Wp zijn, überhaupt worden geïnstalleerd door een erkende installateur.

 • Er is een opweksubsidie voor alle door uw panelen opgewekte stroom. Dit vereist dus een eigen bemetering. Deze meter heet een 'bruto productiemeter' en van de netbeheerder moet deze meter in de meterkast naast de bestaande 'algemene' elektriciteitsmeter.

 • U kunt overwegen volgend jaar panelen erbij te kopen zolang het uiteindelijke totaal niet boven 14.999 Wp uitkomt. De ZPV raadt dit af omdat u een dubbele papierwinkel krijgt met verschillende terugleverbedragen en wellicht ook volgend jaar een extra bruto productiemeter moet hebben van de netbeheerder.

 • Er wordt beweerd dat u in 15 jaar uw systeem terugverdient.

 • Er is nog steeds een salderingslimiet van 3.000 kWh per jaar. Sommige netbeheerders gedogen 5.000 kWh. Gaat u over de salderingsgrens heen dan krijgt u helemaal niets voor uw stroom, ook niet voor de eerste 3.000 kWh. U krijgt waarschijnlijk wel SDE 'onrendabele-topsubsidie' van 27,2 cent/kWh. Voor commentaar op de salderingsregel, zie de nieuwspagina.

Wij raden mensen aan die al zonnepanelen hebben heel goed na te denken en te rekenen voordat u uitbreidt. Tip: verkoop uw oude panelen en schaf een compleet nieuw SDE gesubsidieerd systeem aan. Over teruglevering uit bestaande of tweedehandspanelen krijgt u namelijk geen subsidie. Let vooral goed op de 3.000 kWh teruglevergrens.

Aanvraagformulieren SDE o.a. voor zonnepanelen zijn verkrijgbaar via de website van SenterNovem. Telefoon: 038-4553450
MEI

Kosten-batenanalyse SDE

x
1

In de nieuwsbrief, Power to the People, nummer 2008-2 (april) heeft de ZPV de kosten en de baten van verschillende systeemgrootten in 2008 berekend, en wel gedurende de subsidieperiode (15 jaar). Hieruit bleek dat - de randvoorwaarden in acht nemend, een 2.500-Wp systeem ongeveer quitte speelt. Kleinere systemen spelen niet quitte, grotere systemen leveren geld op. 'Fiscaal bewuste' huiseigenaren profiteren in dit opzicht meer dan huurders. Zie de Nieuwsbrieven.
JAN

Stappenplan om uw PV-installatie te realiseren

x
1
 1. Neem contact op met een installateur van zonnepanelen en spreek met hem uw plannen door. Installaties kosten rond de 5 euro per wattpiek. Installateurs vindt u op de pagina leveranciers. Een goede installateur geeft op z'n minst 2 jaar garantie op het plaatsen van de panelen.

 2. U ontvangt een offerte van de installateur en u spreekt af dat hij mag plaatsen zodra u zwart op wit hebt dat u subsidie krijgt. Een aanvraagformulier voor subsidie haalt u bij SenterNovem (het uitvoerende bureau van het ministerie van Economische Zaken dat is belast met het uitkeren van de subsidies). Let op dat u het vermogen en de opbrengst van uw systeem moet opgeven in megawatt-piek en megawatturen. Er wordt gewerkt aan een vereenvoudigde aanvraag.
  U moet de EAN-code van het aansluitpunt invullen (te verkrijgen via uw netbeheerder of via het EAN-codeboek. U moet ook een productieraming geven. Voor elke 100 Wp die u plaatst is de productieraming 85 kWh (0,85 MWh, de z.g. vollasturen). Dus: voor een 3500 Wp systeem vult u in 2,890 MWh.

 3. Om subsidie te krijgen neemt u allereerst contact op met CertiQ (onderdeel van de landelijke netbeheerder TenneT) en u meldt zich bij deze instantie aan als producent van hernieuwbare elektriciteit. CertiQ geeft een productieverklaring af.

 4. U stuurt de productieverklaring van CertiQ aan uw netbeheerder. Deze beoordeelt uw aanvraag. Keurt de netbeheerder de aanvraag goed, stuurt deze de goedgekeurde aanvraag terug naar CertiQ. Hier zit een Catch-22 voorwaarde omdat de netbeheerder de goedkeuring pas kan geven als er echt elektriciteit wordt opgewekt en uw installatie al draait. Stuur dus niet uw aanvraag klakkeloos in bij de netbeheerder, maar neem kontakt met hem op. SenterNovem heeft een informatieblad uitgegeven waarin staat dat producenten (dat bent u dus) die aan de eisen voldoen een SDE-aanvraag indienden mits de PV-installatie in gebruik wordt genomen na indiening van de SDE-aanvraag.

 5. U hebt de netbeheerder toch nodig omdat die een door hemzelf goedgekeurde productiemeter moet installeren tussen uw installatie en het lichtnet van uw eigen woning. U betaalt hiervoor a) de kosten van de meter, b) een jaarlijkse huur plus c) de kosten van bemeteren. Tarieven zijn op dit moment nog onbekend. Dit is een risicofactor.

 6. CertiQ geeft de gegevens door aan SenterNovem. Elk jaar maakt SenterNovem het subsidiebedrag aan u over.

 7. Succes!

naar boven


doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie